Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odwołanie od grzywny nałożonej przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Czy od grzywny nałożonej przez komornika przysługuje dłużnikowi odwołanie? Spotkałem się z wypowiedziami jakoby komornicy robią w tej materii co chcą i ściągają te grzywny bez konieczności uzyskania potwierdzenia słuszności przez sąd.

Przeczytaj też: Grzywna za niezłożenie wykazu majątku

Odpowiedź: Tak, na postanowienie komornika w przedmiocie ukarania grzywną (nie tylko dłużnika) przysługuje skarga do sądu. Jest to skarga na czynność komornika o której mowa w art. 767 KPC (Kodeksu postępowania cywilnego). Skargę należy wnieść w terminie tygodnia od dnia powzięcia informacji o nałożeniu grzywny przez komornika. W przypadku oddalenia skargi, skarżącemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika – art. 768 KPC.

Przeczytaj też: Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

Jeżeli ukarany grzywna przez komornika nie odwoła się czyli nie wniesie skargi do sądu, to istotnie komornik może wszcząć egzekucję grzywny – postanowienie o ukaraniu grzywną nie wymaga uzyskania z sądu klauzuli wykonalności: Egzekucja grzywny nałożonej przez komornika natomiast jak wskazano wyżej, ukaranemu grzywną przysługuje środek odwoławczy w postaci skargi do sądu.

Przeczytaj też: Grzywna za nieudzielenie informacji komornikowi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Odwołanie od grzywny nałożonej przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Bardzo jestem ciekawy, czy komuś udało się przeforsować skuteczne odwołanie się od grzywny komorniczej, bardzo wątpię. Sądy z komornikami idą ręka w rękę, zresztą przecież komornik SĄDOWY.

    onegday

    4 lip 22 o 16:52

  2. Znam przypadek uwzględnienia skargi w przedmiocie ukarania grzywną dłużnika przez komornika. Albo uwzględnienia jej przez samego komornika, już nie pamiętam. Skarga bowiem trafia najpierw do komornika i ten jeżeli się zgadza, to uchyla grzywnę i koniec sprawy.

    admin

    4 lip 22 o 16:58

Skomentuj