Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ryzyko przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

4 komentarze

Pytanie: Odziedziczyłam wraz z 2 dzieci po śmierci męża( w 2012r) warsztat z tzw. hipoteką przymusową na rzecz ZUS, Urzędu skarbowego oraz urzędu miasta. Przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 2013r. Komornik sądowy dokonał spisu inwentarza – długi przerastają wartość nieruchomości. Po sporządzeniu protokołu inwentarza i sprawdzeniu przez komornika sądowego aktualnych wierzycieli, zgłosił się po pół roku następny wierzyciel – firma prywatna, która mając nakaz zapłaty z 1999r wystąpiła do sądu o klauzulę wykonalności przeciwko nam w grudniu 2015 i otrzymała ją. Inny już komornik sądowy poinformowany o zakończeniu spisu oraz postępowania spadkowego dokonał wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na rzecz w/wspomnianej firmy. Tydzień temu odebrałam pismo z sądu ” Zawiadomienie”- ( rodzaj skrótu księgi wieczystej) : Sąd Rejonowy w B. X Wydz. Ksiąg Wiecz. na podst art. 626( 10)paragraf 1 kpc zawiadamia, że dokonano wpisu w brzmieniu:
W Dziale III-Prawa, roszczenia i ograniczenia
w treści pola jest nast. wpis: wszczęcie egzekucji z niniejszej nieruchomości przez komornika sądowego przy sądzie rejonowym w B.i tu nazwisko komornika i nr sprawy.
Wpisu dokonano 14 kwietnia 2016 na podst. wezwania do zapłaty z dn. 19 lutego 2016.

Ponieważ wraz z dziećmi jesteśmy po 1/3 każdy właścicielami połowy nieruchomości a ja jestem właścicielem drugiej połowy – czy w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i przerastającego wartość nieruchomości długu będziemy musieli spłacać tej firmie dług z własnego majątku. Powiadomiono nas w sądzie, że jest to najbezpieczniejsza forma przejęcia spadku, jeśli do końca nie znamy zadłużeń.
Tzn. czy komornik zajmie nam wynagrodzenie, rentę lub zwrot podatku VAT.
Mąż zmarł 4 lata temu na chorobę nowotworową, która trwała 7 lat. Aby go ratować chemioterapią nieinwazyjną sprzedaliśmy wszystko. Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej. Bardzo proszę o poradę.

Przeczytaj też: Odrzucenie spadku przez małoletniego

Aha, z 1999 roku pochodzi wezwanie do zapłaty skierowane wtedy do męża. Natomiast firma – wierzyciel gdy dowiedziała się o zakończeniu postępowania spadkowego i o dokonaniu spisu inwentarza, wystąpiła do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na podst wezwania do zapłaty z 19.02.2016 którego komornik sądowy prowadzący spis inwentarza i ustalający wierzycieli nie otrzymał. To wezwanie przyszło na adres domowy. Niezwłocznie telefonicznie powiadomiłam komornika lecz wtedy pominięto ten fakt bo było już parę miesięcy po dokonaniu spisu i po postępowaniu spadkowym. W sprawie tej wierzytelności bierze udział już trzeci komornik, nie jest on tzw.rejonowym komornikiem, bo nieruchomość leży na obrzeżach miasta.

Przeczytaj też: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a nieznane długi

Odpowiedź: W klauzuli wykonalności nadanej przez sąd przeciwko Wam jako spadkobiercom powinno być wpisane ograniczenie wartości czyli do jakiej kwoty odpowiadacie Wy za długi spadkodawcy. Tą wartością powinna być wartość odziedziczonego przez Was majątku minus obciążenia na nim, oszacowanego przez komornika. Informacja o tym, że przejęliście spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza powinna bowiem znajdować się w sądzie i sąd ten, nadając klauzule przeciwko Wam, powinien uczynić na niej owe ograniczenie. I zapewne tak się stało. Nie ważne zatem, że ten jakiś inny komornik o tym nie wie, że wy przejęliście spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza. Komornik prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego z klauzulą nakładającą owe ograniczenie wartości (kwoty) którą może wyegzekwować od Was.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność solidarna spadkobierców

Problem jednak w tym, o czym wiele osób nie wie, że wierzyciel nie musi prowadzić przeciwko Wam egzekucji wyłącznie z odziedziczonego przez Was majątku czyli z tej nieruchomości. Może ową ograniczoną klauzulą wykonalności kwotę egzekwować także z innych składników waszego majątku a więc na przykład właśnie z wynagrodzenia, z nadpłaty podatku tudzież innych składników waszego mienia, wierzytelności. Egzekucja z nieruchomości jest niepewna – zajęcie to nie wszystko, trzeba wyłożyć sporo pieniędzy na jej opis i oszacowanie a nie wiadomo, czy będzie zainteresowany licytant. Wygodniej wierzycielowi skierować egzekucję właśnie do wynagrodzenia, renty, itd. Może też równolegle prowadzić egzekucję (poprzez komornika oczywiście) z nieruchomości oraz z owych innych składników majątku. Tyle że oczywiście łącznie tylko do owej kwoty wynikającej z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przeczytaj też: Spis inwentarza a prywatny wykaz inwentarza

Ewentualnie można by podnieść zarzut przedawnienia roszczenia tej firmy ale trzeba by znać datę wniesienia pozwu, kiedy nakaz zapłaty został wydany. Ty piszesz o wezwaniu od tej firmy ale to mi nic nie mówi.

Niestety – wyrok w sprawie wyżej wspomnianej pochodzi z roku 1999 ale skrupulatnie co roku firma ta występowała o wznowienie egzekucji w stos do męża. Ostatnie umorzenie nastąpiło w 2014r.
Kiedy zakończono postępowanie spadkowe firma wystąpiła do sądu o nadanie klauzuli wykonalności w stos. do spadkobierców ( mnie i dzieci) i otrzymała ją w grudniu 2015r na podst. postanowienia sądu z XII 2015r.
Czy jest możliwość wyłączenia moich dzieci z tej sprawy, wolałabym nie obciążać ich.Są ku temu poważne przesłanki.Czy teraz mogłyby się zrzec spadku na rzecz matki-czyli mnie? czy to za późno?

Przeczytaj też: Gdy brak w klauzuli wykonalności zastrzeżenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

A zatem roszczenie objęte tym wyrokiem nie jest przedawnione. Niestety za późno na wyłączenie z tego dzieci, na odrzucenie spadku przez dzieci (zrzec można się tylko za życia spadkodawcy, po śmierci może być tylko odrzucenie). Odrzucić spadek można było do pół roku licząc od dnia w którym dowiedzieli się o spadku (czyli w tym wypadku od śmierci spadkodawcy zapewne).

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 kwietnia, 2016

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ryzyko przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mój mąż odziedziczył długi spadkowe. Mamy również wspólne mieszkanie. Mamy dwoje dzieci. W przypadku jego śmierci jego odziedziczony dług spadkowy wchodzi do masy spadkowej, wraz z połową mieszkania. Ustawowo dziedziczymy we troje: ja i dzieci. Jeśli przyjmiemy spadek, to odziedziczymy długi do wysokości stanu czynnego – do wartości połowy mieszkania. Rozumiem, że w tej sytuacji muszę spłacić dług, bo inaczej komornik zajmie część mieszkania? A jeśli spadek odrzucę, to odrzucam również część mieszkania, która również po odrzuceniu w imieniu dzieci przejdzie na własność gminy i to mieszkanie będę musiała wykupić od gminy?

  Agata

  29 lip 20 o 14:56

 2. Jeżeli przyjmiecie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to owszem, odpowiadacie jako spadkobiercy za długi zmarłego spadkodawcy tylko to wartości przyjętego spadku ale nie oznacza to, że w Waszym przypadku komornik musi ograniczyć egzekucję tylko do połowy mieszkania mimo że stanowi ono cały – jedyny spadek. Komornik, zamiast prowadzić (uciążliwą dlań i dla wierzycieli) egzekucję z mieszkania, może wybrać na wniosek wierzycieli egzekucję z wynagrodzenia, z kont bankowych, nadpłat podatku lub innych składników majątku spadkobierców. W przypadku odrzucenia spadku, to owszem, gmina przejmie pół mieszkania i będzie współwłaścicielem ale to nie nakłada na Was obowiązku wykupienia od gminy tej połowy mieszkania. Możecie dalej mieszkać w tym mieszkaniu ale ryzyko jest takie, że Wam kogoś dokwaterują. Oczywiście możecie wystąpić o zniesienie współwłasności i wykupienie tej połowy od gminy jest jedną z opcji zniesienia współwłasności.

  admin

  29 lip 20 o 15:39

 3. No to widzę, że mam problem, komornik nawet nie bierze się za licytację odziedziczonego mieszkania tylko pensję mi zajął.

  Anonim

  21 gru 21 o 14:21

 4. Może jeszcze zajmie to mieszkanie, pensja i konto zawsze najpierw są zajmowane, jednak egzekucja z nieruchomości trwa bardzo długo, przez ten czas komornik zajmie wiele pensji. Pytanie, jak wysoki to jest dług spadkowy.

  admin

  21 gru 21 o 14:24

Skomentuj