Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odrzucenie spadku przez małoletniego

3 komentarze

Pytanie: Odrzuciliśmy z siostrą u notariusza spadek po zmarłym ojcu, nie chcę też żeby moje dziecko odpowiadało za długi swego dziadka, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza też nie jest dobre co przeczytałem na Pana blogu: https://pamietnikwindykatora.pl/ryzyko-przyjecia-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza/ Czy odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka też sprowadza się do złożenia przez rodziców stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka?

Odpowiedź: Do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 22 maja 2018 r., Sygn. akt III CZP 102/17 – “Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka”. Sąd w takim przypadku bada, czy odrzucenie spadku leży w interesie małoletniego dziecka. Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego podlega opłacie w wysokości 100 złotych.

Przeczytaj też: Czy wnuki dziedziczą długi po dziadkach?

Rozumiem a o co pyta sąd w sprawie odrzucenia spadku przez małoletniego?

Sąd pyta, co wchodzi w skład spadku i dlaczego chcemy spadek odrzucić, pyta o długi spadkowe.

A jakie dokumenty trzeba złożyć z wnioskiem o odrzucenie spadku? Czy posiada Pan może wzór wniosku?

Należy załączyć następujące dokumenty: akt urodzenia małoletniego dziecka, odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek oraz potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica. Nie posiadam wzoru wniosku o odrzucenie spadku przez małoletniego, może to być na przykład coś takiego:

Przeczytaj też: Egzekucja zachowku od małoletniego

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Występując w imieniu małoletniego ………………………… lat ……….
zam. ………………………………………………………., wnoszę o wyrażenie zgody na
na odrzucenie przez niego spadku po zmarłym  ……………………… w dniu …………………

U z a s a d n i e n i e

W dniu ………………w……………………..zmarł dziadek
……………………………….. małoletniego ………………………………………
Spadkodawca pozostawił ……(podać jakie aktywa – spadek i jakie pasywa – długi).
Dnia …………………dokonałem odrzucenia spadku ( podać gdzie, czy
u notariusza, czy w Sądzie). Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Nad wnioskiem wpisuje Pan miejscowość i datę złożenia wniosku, dane sądu jako adresata, wymienia siebie jako wnioskodawcę, dziecko jako uczestnika postępowania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lipca, 2022

kategoria inne,windykacja

tag ,

Komentarze do 'Odrzucenie spadku przez małoletniego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Sąd wyda decyzję bez rozprawy (wszystko co sąd interesuje będzie wymienione przecież we wniosku) czy trzeba się będzie się stawić znaczy rodzice małoletniego spadkobiercy? Bo dziecko chyba nie musi się stawić skoro nie ma nic do powiedzenia?

  miga

  7 lip 22 o 09:48

 2. Będzie rozprawa, krótka ale będzie, dziecko nie musi się stawić na rozprawie.

  admin

  9 lip 22 o 16:17

 3. To jest tak jak przy złożeniu zawiadomienia do prokuratury, wszystko napiszesz a i tak Cię wezwą do powtórzenia tego do protokołu.

  wafel

  9 lip 22 o 17:55

Skomentuj