Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

6 komentarzy

Zauważyłem, że niektóre osoby są zdezorientowane w przedmiocie przedawnienia dotyczącego kwestii związanych ze spadkiem.

Otóż w przypadku spadku nie można mówić o przedawnieniu. Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca obejmuje spadek po zmarłym. Nie ulega też przedawnieniu możliwość żądania wydania przez sąd stwierdzenia nabycia spadku.

Przeczytaj też: Przedawnienie długu po zmarłej osobie

Skąd zatem funkcjonowanie pojęcia przedawnienia w kwestiach związanych ze spadkiem? Otóż przedawnieniu może ulec składnik spadku będący wierzytelnością którą pozostawił po sobie spadkobierca jak też dług który po sobie pozostawił. W tych kwestiach należy odwołać się (tak samo jak w przypadku pozostającego przy życiu wierzyciela / dłużnika) do art. 118 KC (Kodeksu Cywilnego) stanowiącego, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przeczytaj też: Zachowek – przedawnienie

“Przedawnia się” też prawo do przyjęcia jak i do odrzucenia spadku gdyż zgodnie z art. 1015 KC (Kodeksu Cywilnego). oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania i brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przeczytaj też: Śmierć dłużnika alimentacyjnego a umorzenie postępowania egzekucyjnego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2021

Komentarze do 'Spadek, długi spadkowe – przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. I tak samo jest jak idzie o przerwanie biegu przedawnienia długów spadkowych?

  Anonim

  22 gru 21 o 21:07

 2. Tak, stosuje się art. 123 Kodeksu cywilnego.

  admin

  23 gru 21 o 04:43

 3. Jest termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku ale jak zrozumiałam, prawo do spadku nie przedawnia się?

  Kati

  24 gru 21 o 04:10

 4. Tak, prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy spadkobierca nie przyjmie ani nie odrzuci spadku, to z urzędu przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

  admin

  24 gru 21 o 06:12

 5. Po 26 latach po śmierci taty nadal przychodzą jakieś listy o zadłużeniu czy to możliwe… W spadku został mój starszy brat i ja bo mieliśmy już dzieci… Wtedy nie wiedzieliśmy że należy spadek odrzucić… Czy my musimy to spłacać?

  Monika

  7 paź 23 o 19:27

 6. Są te długi przedawnione więc nie musicie ich spłacać.

  admin

  7 paź 23 o 19:33

Skomentuj