Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszacowanie nieruchomości rodzeństwa celem licytacji udziału jednego z nich; eksmisja

skomentuj

Pytanie: Współwłaścicielami nieruchomości są trzy siostry po 1/3 każda. Nie było sprawy spadkowej jest postanowienie sądu o nabyciu spadku po matce wydane w roku 2002. Nie ma założonej księgi wieczystej są stare księgi wieczyste. Jedna z sióstr ma zajęcie komornicze, wszelkie odzyskanie wierzytelności przez komornika okazało bezskuteczne. Sąd cywilny wezwał dwie pozostałe siostry na podstawie art 510 par. 2 KPC do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku celem złożenia zapewnienia spadkowego. Kancelaria Radcy reprezentująca wierzyciela złożyła wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Mam pytanie co sąd może nakazać pozostałym siostrom, z których jedna tam mieszka. Jest to dom jednorodzinny z działką w całości 400 m. kw. Czy sąd może nakazać zlicytować całą nieruchomość? Nie ma wyznaczonych części własności nieruchomości? Czy siostrę mieszkającą może sąd eksmitować? Co mogą zrobić dwie siostry aby ratować swoje części własności?

Odpowiedź: Oszacowaniu podlega cala nieruchomość ale licytowany jest tylko udział dłużnika przy czym do licytacji nie wyodrębnia się tego udziału czyli np. „jeden pokój i 1/3 łazienki i kuchni”. Ja wątpię, że ktoś kupi udział w takiej sytuacji ale jeśli nawet, to eksmisja moim zdaniem nie wchodzi w grę dopóki nabywca nie doprowadzi do zniesienia współwłasności w wyniku której spłaci obie siostry i cała nieruchomość stanie się jego własnością.

Pytanie: Czy siostry mogą podejść do licytacji?

Odpowiedź: Nie mogą. Art 976 § 1 kpc: W przetargu (chodzi o licytację komorniczą – przyp. admina) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

23/10/2015

Skomentuj