Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a rozdzielność majątkowa

2 komentarze

Pytanie: Mamy z mężem rozdzielność majątkową powstałą zanim mąż założył firmę. Niestety firma przysporzyła mężowi długów i teraz ma wejść do akcji komornik za jeden z tych długów. W wyniku rozdzielności majątkowej nasze wspólne niegdyś mieszkanie też zostało podzielone, mamy 50% udziałów każde z nas. Czy komornik może zająć to mieszkanie w tym część której właścicielka jestem ja?

Przeczytaj też: Rozdzielność majątkowa a kredyt jednego z małżonków

Odpowiedź: W wyniku dokonania rozdzielności majątkowej macie Państwo każde z Was osobny majątek, nie posiadacie majątku wspólnego. Komornik może zająć tylko majątek męża czyli między innymi jego udział we własności mieszkania. Zakładam, że nie jest Pani dłużnikiem solidarnym a umowa rozdzielności majątkowej został zawarta w formie aktu notarialnego gdyż tylko w takiej formie jest ważna.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Trochę czytałam o rozszerzeniu klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika jeżeli wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Czy istnieje ryzyko w moim przypadku? Zgody nigdzie nie wyrażałam na zaciąganie zobowiązań przez męża ale też nie wniosłam żadnego zastrzeżenia, itp.

Przeczytaj też: Długi małżonka z działalności gospodarczej

Rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika obejmuje tylko ich majątek wspólny małżeński a u Was już takowego nie ma, to po pierwsze. Po drugie, aby do tego mogło dojść, nie wystarczy brak zastrzeżenia że się nie odpowiada za jego długi lecz konieczna byłaby wprost zgoda na zaciągnięcie zobowiązania.

Przeczytaj też: Przymusowy podział majątku wspólnego małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 lipca, 2022

Komentarze do 'Komornik a rozdzielność majątkowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Przy rozdzielności majątkowej współmałżonek dłużnika może czuć się zupełnie bezpieczny o ile jest w stanie udowodnić że rzecz która komornik chciałby zająć jest jest jego własnością.

    opas

    2 sie 22 o 07:50

  2. A właśnie udowodnienie tego często jest niemożliwe, mowa o ruchomościach w mieszkaniu, bo jak chodzi o samochód, to nie ma problemu.

    admin

    2 sie 22 o 08:41

Skomentuj