Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Gdy dłużnik firmę prowadzi

skomentuj

Taki mail:

Proszę by Państwo zajęli się sprawą odzyskania moich pieniędzy, które pożyczyłem … w kwocie 50 000 zł. Pożyczkę tą mam potwierdzoną poprzez zawarcie umowy pomiędzy mną a Panem …. Pan … uchyla się od spłaty pożyczonych pieniędzy, dlatego też proszę Państwa o skuteczną egzekucję długu. Przesyłam Państwu potrzebne dokumenty tzn. Umowę o pożyczenie pieniędzy, zdjęcie paszportu Pana …, zdjęcie prawa jazdy Pana …, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Pana … i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały Pana … Podaje również mój adres do korespondencji: …

Jest REGON czyli prowadzi lub prowadził firmę. Czasem to dobrze, bo jak wciąć prowadzi firmę, to można zając konto firmowe albo wierzytelności u kontrahentów. A czasem źle, bo długów ma mnóstwo przedsiębiorca, w związku z prowadzeniem firmy. Problemem są przede wszystkim należności wobec Skarbu Państwa z tytułu składek ZUS oraz podatków, bo Skarb Państwa korzysta w postępowaniu egzekucyjnym z pierwszeństwa zaspokajania jako wierzyciel, także przed wierzycielami z tytułu prywatnej pożyczki.

Kwiecień 11th, 2015 at 6:35 am

kategoria: dłużnicy

Skomentuj