Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym

16 komentarzy

O możliwości orzeczenia przez sąd w wyroku obowiązku naprawienia szkody traktuje art. 46 § 1 Kodeksu postępowania karnego który stanowi w interesującym nas tu zakresie, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody.

Przeczytaj też: Nie naprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Od razu przytaczam też inny warunek orzeczenia obowiązku naprawienie szkody. Otóż zgodnie z art. 415 § 1 Kodeksu postępowania karnego obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Co to oznacza? A to, że jeśli chcesz jako pokrzywdzony uzyskać w wyroku karnym zasądzenie obowiązku naprawienia szkody, to nie może toczyć się postępowanie cywilne o zapłatę ani oczywiście istnieć orzeczenie sądu cywilnego orzekające zapłatę. A zatem na przykład, jeżeli ktoś wyłudził od Ciebie towar to, chcąc uzyskać w wyroku obowiązek naprawienia szkody, nie kieruj powiedzmy równolegle pozwu o zapłatę do sądu cywilnego. Zauważmy przy okazji, że przytoczony wyżej przepis uniemożliwia zasądzenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przestępstwa udaremnienia egzekucji ponieważ roszczenie zostało wszak zasądzone w innym postępowaniu skoro komornik zajął się egzekucją.

Przeczytaj też: Obowiązek naprawienia szkody – klauzula wykonalności

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody mobilizuje do zapłaty, zwrotu pieniędzy wielu dłużników – oszustów którym sąd warunkowo zawiesił w wyroku wykonanie kary pozbawienia wolności. Jeżeli we okresie zawieszenia czyli próby nie naprawią szkody, sąd może (ale nie musi) zarządzić wykonanie zawieszonej kary. Jest to w odniesieniu do wielu oszustów jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy ponieważ wielu z nich nie posiada oficjalnie żadnego majątku ani dochodów z których komornik mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję. Oczywiście na postawie wyroku karnego w którym sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody, komornik też może prowadzić egzekucję.

Przeczytaj też: Gdzie zgłosić oszustwo?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, mam pytanie. Czy spłacenie połowy kwoty zasądzonej jako obowiązek naprawienia szkody wystarczy żeby nie została odwieszona kara więzienia?

  Anonim

  19 cze 20 o 17:16

 2. Nie wiadomo. Może zarządzić wykonanie kary albo nie; sąd ocenia możliwości zarobkowania skazanego, czy mógłby zarobić na spłatę tego zobowiązania. Może stać się i tak, że sąd nie odwiesi kary nawet jeżeli skazany nie spłaci nawet części takiego długu.

  admin

  19 cze 20 o 17:50

 3. Czy taki wyrok daje pierwszeństwo w egzekucji przed wierzycielami którzy mają wyroki cywilne?

  Ami

  10 sie 20 o 19:41

 4. Nie.

  admin

  10 sie 20 o 19:50

 5. Parę lat temu byłam w trudnej sytuacji i bardzo potrzebowałam gotówki. Doszło do podrobienia zaświadczenia o zarobkach na podstawie którego wzięłam pożyczkę w firmie pożyczkowej. Na kredyt w banku liczyć nie mogłam bo byłam już w BIK. Były problemy ze spłatą a właściwie po prostu nie spłacałam tego kredytu i firma zainteresowała się jak to rzeczywiście jest z moimi zarobkami. Wtedy wszystko wyszło na jaw. Temat powędrował do prokuratury i następnie do sądu i oczywiście zostałam skazana ale na szczęście w zawieszeniu. W wyroku zasądzono też obowiązek naprawienia szkody. Bojąc się odwieszenia wyroku spłaciłam zasądzoną kwotę. A tu zaskoczenie: przedwczoraj z sądu otrzymałam nakaz zapłaty całej już przecież spłaconej kwoty i do tego odsetki oraz koszty prawnicze. Przeczytałam pouczenie o prawie do odwołania się ale wolę zapytać wcześniej. Chyba nadużyciem jest żądanie zapłaty jeszcze raz długu już spłaconego i należy wnieść sprzeciw? Do sprzeciwu dołączyć wyrok karny i potwierdzenie spłaty? Jak tak, to jeszcze jednak pytanie jeśli można: czy takie zachowanie firmy pożyczkowej nie jest próbą wyłudzenia?

  Karola

  3 lut 21 o 09:22

 6. Tak, oczywiście należy wnieść sprzeciw do nakazu zapłaty co do należności głównej która już Pani spłaciła. Najprawdopodobniej natomiast w wyroku karnym zasądzony został obowiązek naprawienia szkody będącej należnością podstawową pożyczki, bez odsetek i ewentualnych innych kosztów umownych (podejrzewam że koszty te są wysokie zważywszy iż chodzi o pozabankową pożyczkę…). Słuszność takiej nazwijmy linii tzn. zasądzania w wyroku karnym obowiązku naprawienia szkody tylko należności głównej potwierdził już w jakimś orzeczeniu Sąd Najwyższy (niestety nie znajduję w tym momencie namiarów na to orzeczenie). I owszem, w sprzeciwie należy podnieść zarzut spłaty należności podstawowej załączając odpis (kserokopię) wyrok karnego i potwierdzenie spłaty. Najpierw jednak proponuję aby sprawdziła Pani, czy roszczenie w nakazie zapłaty nie przedawniło się aby. Termin przedawnienia jest trzyletni a sprawa jak mniemam, nie jest “świeża” zważywszy iż zdążono wydać wyrok w sprawie karnej. Jeżeli roszczenie się przedawniło, to proszę dodatkowo podnieść w sprzeciwie zarzut przedawnienia. Nie sądzę, aby organy ścigania uznały postępowanie firmy pożyczkowej jako wyłudzenie, nawet gdyby prokurator i sędzia nie byli leniwi. Ci z firmy pożyczkowej (prawnik) mogliby wybronić się tym, że się pomylili i że przecież wiedzą o tym, że Pani może sprzeciwem doprowadzić do oddalenia powództwa w zakresie kwoty głównej, co zresztą stało się tzn. sprzeciw Pani wniosła (wniesie niebawem) i sąd oddali powództwo w tym zakresie.

  admin

  3 lut 21 o 09:51

 7. Czy ja dobrze rozumiem, że mając wyrok cywilny i bezskuteczne postępowanie egzekucyjne komornika jeżeli zgłoszę oszustwo i i prokurator wniesie do sądu akt oskarżenia, to sąd nie zasądzi obowiązku naprawienia szkody skazując oszusta?

  Kama

  14 maj 21 o 05:42

 8. Zgadza się, w takim przypadku (gdy jest cywilny wyrok zasądzający zapłatę) sąd karny nie zasądzi obowiązku naprawienia szkody. Może oszusta skazać na karę pozbawienia wolności ale nie zasądzi obowiązku naprawienia szkody – zapłaty.

  admin

  22 lip 21 o 19:17

 9. Dawniej często składałem zawiadomienia o oszustwie, w sprawach moich klientów. Wysyłałem takie zawiadomienia pocztą ale za każdym razem później byłem wzywany i musiałem iść do prokuratury albo na policję aby osobiście złożyć zeznania i podpisać się pod protokołem z zeznań. Traciłem w ten sposób wiele czasu i dałem sobie spokój. Teraz ewentualnie piszę zawiadomienia dla klientów i oni je składają. Rzadziej w związku z tym jestem wzywany do złożenia zeznań, jednak i tak czasem wzywany jestem jako osoba mająca wiedzę w sprawie, osoba na którą pokrzywdzony scedował (ale powierniczo) wierzytelność.
  Powiadomienie o oszustwie i postępowanie karne nic nie kosztuje wierzyciela (windykatora) a czasem jest to skuteczny bat na dłużnika. Niektórzy wierzyciele składają zawiadomienia o podejrzeniu oszustwa zdecydowanie na wyrost, np. nie mając pieniędzy lub nie chcąc wydawać pieniędzy na cywilną sprawę sądową. Ma to jednak sens w zasadzie jedynie wówczas gdy oszustwo zaistniało ewidentnie a nie gdy ot po prostu ktoś komuś nie zapłacił faktury albo nie oddał pożyczki. Zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa warto niekiedy złożyć w sytuacji, gdy nie dysponujemy niezbitymi dowodami potwierdzającymi naszą należność. Przeczytaj: Uznanie długu na policji.

  windykator

  24 wrz 21 o 17:41

 10. Jedyny szkopuł tej wskazanej wyżej procedury jest taki, że sąd najprawdopodobniej nie zasądzi w wyroku karnym zapłaty odsetek. Sąd Najwyższy kiedyś stwierdził bowiem, że środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, nałożony na podstawie art. 46 § 1 k.k., jest ograniczony jedynie do rozmiaru rzeczywistej szkody bezpośrednio spowodowanej przestępstwem i nie obejmuje odsetek stanowiących element szkody wynikły z następstw czynu sprawcy (por. wyrok SN z dnia 4 lutego 2002 r., KKN 385/01). Jednak zapłaty odsetek możesz dochodzić w postępowaniu cywilnym w którym w takiej sytuacji (wystąpiwszy albo mając zamiar wystąpić w procesie karnym o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody) roszczenie ograniczasz tylko do odsetek.

  bonzo

  25 wrz 21 o 10:20

 11. Byleby nie występować do cywilnego najpierw o zapłatę całej kwoty włącznie z główna należnością, wtedy sąd karny nie zasądzi obowiązku naprawienia szkody.

  Rodrigo

  11 paź 21 o 16:12

 12. Jak ten przepis rozumieć, czy tak, że jeżeli wystąpię o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody przestępstwem to sąd karny MUSI zasądzić?

  Anonim

  8 lis 21 o 15:08

 13. Jeżeli chodzi o przestępstwo oszustwa to tak, w wyroku skazującym na wniosek dłużnik obligatoryjnie sąd zasądzi obowiązek naprawienia szkody.

  admin

  8 lis 21 o 15:14

 14. Jeżeli oskarżony nie powie o tym, że toczy się postępowanie w sprawie cywilnej o czym najczęściej nie wie, to sąd to jakoś może ustalić?

  Ida

  30 gru 21 o 12:18

 15. Nie jestem pewien, ale chyba nie ustali na sto procent i chyba nie będzie próbował ustalić. Może wezwać pokrzywdzonego do złożenia oświadczenia, czy nie toczy się postępowanie cywilne ale nie wiem, czy jest to praktykowane.

  admin

  30 gru 21 o 12:25

 16. Jest to wadliwe prawnie, okoliczności wyłudzenia (oszustwa) często zostają ujawnione dopiero w trakcie postępowania egzekucyjnego i powinna istnieć możliwość zasądzenia w wyroku karnym obowiązku naprawienia szkody.

  Alek

  15 mar 23 o 10:55

Skomentuj