Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym

4 komentarze

O możliwości orzeczenia przez sąd w wyroku obowiązku naprawienia szkody traktuje art. 46 § 1 Kodeksu postępowania karnego który stanowi w interesującym nas tu zakresie, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody.

Od razu przytaczam też inny warunek orzeczenia obowiązku naprawienie szkody. Otóż zgodnie z art. 415 § 1 Kodeksu postępowania karnego obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Co to oznacza? A to, że jeśli chcesz jako pokrzywdzony uzyskać w wyroku karnym zasądzenie obowiązku naprawienia szkody, to nie może toczyć się postępowanie cywilne o zapłatę ani oczywiście istnieć orzeczenie sądu cywilnego orzekające zapłatę. A zatem na przykład, jeżeli ktoś wyłudził od Ciebie towar to, chcąc uzyskać w wyroku obowiązek naprawienia szkody, nie kieruj powiedzmy równolegle pozwu o zapłatę do sądu cywilnego. Zauważmy przy okazji, że przytoczony wyżej przepis uniemożliwia zasądzenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przestępstwa udaremnienia egzekucji ponieważ roszczenie zostało wszak zasądzone w innym postępowaniu skoro komornik zajął się egzekucją.

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody mobilizuje do zapłaty, zwrotu pieniędzy wielu dłużników – oszustów którym sąd warunkowo zawiesił w wyroku wykonanie kary pozbawienia wolności. Jeżeli we okresie zawieszenia czyli próby nie naprawią szkody, sąd może (ale nie musi) zarządzić wykonanie zawieszonej kary. Jest to w odniesieniu do wielu oszustów jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy ponieważ wielu z nich nie posiada oficjalnie żadnego majątku ani dochodów z których komornik mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję. Oczywiście na postawie wyroku karnego w którym sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody, komornik też może prowadzić egzekucję.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Oszustwo. Obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, mam pytanie. Czy spłacenie połowy kwoty zasądzonej jako obowiązek naprawienia szkody wystarczy żeby nie została odwieszona kara więzienia?

  Anonim

  19 Cze 20 o 17:16

 2. Nie wiadomo. Może zarządzić wykonanie kary albo nie; sąd ocenia możliwości zarobkowania skazanego, czy mógłby zarobić na spłatę tego zobowiązania. Może stać się i tak, że sąd nie odwiesi kary nawet jeżeli skazany nie spłaci nawet części takiego długu.

  admin

  19 Cze 20 o 17:50

 3. Czy taki wyrok daje pierwszeństwo w egzekucji przed wierzycielami którzy mają wyroki cywilne?

  Ami

  10 Sie 20 o 19:41

 4. Nie.

  admin

  10 Sie 20 o 19:50

Skomentuj