Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Weksel może zdyscyplinować dłużnika

komentarze 3

Niektórzy bezmyślnie traktują weksel jako formę zabezpieczenia wierzytelności. Bezmyślnie bo to przecież jasne, że jeżeli dłużnik nie posiada konta na którym są środki pieniężne oraz jakiegokolwiek innego majątku (pod inna postacią) to weksel czy też raczej tytuł wykonawczy uzyskany z weksla zda się na nic. Mimo tego warto żądać od kontrahenta wystawienia weksla, jako warunku udzielenia kredytu kupieckiego czyli sprzedaży „na termin płatności”. Z weksla można bowiem uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym który nawet gdy nieprawomocny, uprawnia wierzyciela do złożenia u komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika.

Poza tym, skuteczne wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymaga od pozwanego uprzedniego uiszczenia stosownej opłaty sądowej. Natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ani nie uprawnia do dokonania wspomnianego zabezpieczenia roszczenia ani też dłużnik, wnosząc sprzeciw, nie uiszcza żadnej opłaty. Dlatego, uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym często powoduje to, że dłużnik – pozwany nie wnosi zarzutów, które jednak bardzo często podnosi w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zwykle w celu maksymalnego opóźnienia wydania tytułu wykonawczego. A gdy już to zrobi i kwestionuje w sprzeciwie istnienie wierzytelności lub jej wysokość, to czasem bywa i tak że sąd powództwo oddali. Lepiej więc zniechęcić go do tego i uniknąć takiego nieprzyjemnego orzeczenia sądu, uzyskując nakaz zapłaty z weksla, czyli w postępowaniu nakazowym.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie płatności w biznesie tj. w działalności gospodarczej, to trudno skutecznie wymagać ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych. W tym wypadku sprzedawca powinien przede wszystkim sprawdzić wiarygodność nabywcy przed udzieleniem mu kredytu kupieckiego, gdyż jak podałem na wstępie, jeśli taki klient nie ma majątku, dochodów (a często na dodatek ma jeszcze długi) to z wekslem, czy bez weksla, nic nie zwojujemy. Błędnie też, bo jako zabezpieczenie postrzega weksel wielu pożyczkodawców. Pożyczki pod weksel i bez jakiegokolwiek rzeczywistego zabezpieczenia udzielane są nagminnie a ta wekslowa iluzja zabezpieczenia powoduje często że pożyczkodawcy nie przykładają (należytej) wagi do sprawdzenia, kim jest pożyczkobiorca. Efekty – mnóstwo nieodzyskanych pożyczek, zwłaszcza prywatnych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

23/11/2014

kategoria weksel

Komentarze do 'Weksel może zdyscyplinować dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nie można też ograniczać weksla tylko do prostego zabezpieczenia jednorazowej transakcji i „prostego” sposobu na „przymusowe” doprowadzenie do zapłaty – może on także służyć jako narzędzie finansowe użyte nie pomiędzy dwoma, a wieloma stronami transakcji. Ograniczanie funkcji weksla tylko do „w razie czego będę miał tytuł” to tak jakby „zapominanie” o 80% pozostałej jego funkcji.

  Lech | blog o wekslach

  23 Lis 14 12:05

 2. A konkretnie?

  admin

  23 Lis 14 16:49

 3. Ojej, to temat na cały blog. Zresztą nie wszystko jest sens pisać, np. jak za pomocą weksla kiwać komornika 😉

  Lech | blog o wekslach

  23 Lis 14 16:54

Skomentuj