Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja kary umownej

skomentuj

Pytanie: Chodzi o mojego stałego, już chyba byłego klienta. Chcę zlecić windykację kary umownej, jestem prawie pewien, że dłużnik dobrowolnie jej nie zapłaci. W punkcie 4.5 w dokumencie „skan1” który załączam i będącym fragmentem umowy franchisingu napisane jest że „salon winien być otwarty przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 9.00 do 22.00 za wyjątkiem niedziel i świąt które są dniami ustawowo wolnymi od pracy” a dłużnik już go zamknął, chociaż umowy nie wypowiedział. Czyli, uważam że należy mu się 20 tys. euro w ramach kary umownej jak określono w art. 10 punkt 3 wspomnianej umowy (skan2), w związku z zaistnieniem takiej sytuacji – zamknięcia salonu podczas obowiązywania umowy. Czy podjęliby się Państwo windykacji tej kwoty? Czy mam tam pojechać i sfotografować zamknięty salon na tle przechodzących klientów tego centrum handlowego?

Odpowiedź: Uważamy że, że możemy podjąć temat. Na chwilę obecną poruszenia wymagają następujące kwestie: 1) w przypadku kar umownych zawsze mamy ryzyko związane z możliwością domagania się przez dłużnika tzw. miarkowania wysokości kary umownej (stanowi o tym art. 484 par. 2 kc). W naszym przypadku będzie to dotyczyło przede wszystkim takiej sytuacji, gdyby zastrzeżona kara była rażąco wygórowana. Dlatego też istotne jest, jakich kwot dotyczy umowa i ewentualnie czy Pan może przynajmniej szacunkowo określić, jaką szkodę poniósł przez to, że salon był zamknięty wbrew zapisom umowy. Tutaj ryzyko dotyczy nie zasadności roszczenia (zakładamy, że jest zasadne), ale już tego, jak wysoka będzie zasądzona kwota. 2) w jaki sposób możemy wykazać, że salon jest zamknięty i czy wiemy jak długo już to trwa? Rzeczywiście, dobrze byłoby posiadać takie zdjęcia, o jakich Pan pisze, wykonane przynajmniej w dwóch różnych dniach w pewnym przedziale czasowym i wzmocnić to zeznaniami jakichś świadków. Jeżeli moglibyśmy zarzucić dłużnikowi, posiłkowo, również naruszenie innych zapisów umowy, to także wzmocniłoby naszą pozycję.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

16/11/2014

kategoria windykacja

Skomentuj