Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Firmy – dłużnicy i konta bankowe

skomentuj

Dłużnicy, a szczególnie ci prowadzący działalność gospodarczą, to poniekąd najlepsi klienci banków jak chodzi o konta bankowe. Ucieczka przed komornikiem napędza pięknie koniunkturę.

Postępowanie egzekucyjne komornik zaczyna najczęściej od zajęcia wynagrodzenia a gdy dłużnikiem jest firma, to zajmuje konto firmowe dłużnika. Niestety, ale takie zajęcie bardzo często jest nieskuteczne odkąd (prawie) każda firma ma internetowe konto firmowe. Niekoniecznie zajęcie bezskuteczne jest dlatego że na koncie dłużnika – firmy nie ma środków. Chyba częściej nie ma już na koncie środków bo dłużnik wycofał pieniądze otrzymawszy od komornika odpis zajęcia rachunku bankowego które to zajęcie komornik wysłał do banku. Takie przypadki nie należą do rzadkości, wręcz przeciwnie. Komornik ma wraz z wysłaniem zajęcia konta do banku, ma obowiązek równocześnie wysłać odpis zajęcia do samego dłużnika który często otrzyma takie pismo wcześniej niż dotrze ono do banku a przynajmniej wcześniej niż bank dokona zajęcia konta. Dłużnicy więc maja czas na to, aby wycofać z konta pieniądze zanim bank zablokuje je na podstawie zajęcia komorniczego – pisma.

Co następuje dalej, łatwo się domyślić. Dłużnik zakłada nowe konto firmowe – w innym banku. Komornik, wierzyciel, albo firma windykacyjna bądź wywiadownia często po jakimś czasie namierzą i to nowego konto dłużnika. I mamy, chciałoby się rzec „powtórkę z rozrywki”. Komornik wysyła zajęcie konta do banku a kopię do dłużnika. Dłużnik wycofuje pieniądze z konta i …. Zakłada nowe konto w jeszcze innym banku. Dlatego twierdzę że jak chodzi o konta firmowe, to dłużnicy należą do najlepszych klientów banków. Szkoda tylko, że nie zostają nimi na długo.

Październik 11th, 2014 at 9:06 am

Skomentuj