Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty

4 komentarze

Pytanie: Czy na wezwanie do zapłaty jakiegoś urojonego roszczenia powinno się wysłać odpowiednią odpowiedź czy można je po prostu zignorować? Nie chce mi się pisać, adresować koperty i iść na pocztę i szkoda pieniędzy na wysyłkę. Należność której zapłaty domaga się firma windykacyjna nigdy nie powstało – fikcja. Zleceniodawca windykacji wystawił fakturę bez pokrycia, niczego nie zamawiałem i nic nie zostało wykonane.

Przeczytaj też: Podstawa prawna przedsądowego wezwania do zapłaty

Odpowiedź: Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty nie zmienia sytuacji prawnej dłużnika czy też rzekomego, domniemanego dłużnika. Jeżeli powód (wierzyciel lub firma windykacyjna która kupiła “dług” albo działa w imieniu wierzyciela) wystąpi do sądu z powództwem o zapłatę i sąd wyda nakaz zapłaty, to pozwany może odwołać się od nakazu zapłaty i dopiero na tym etapie zakwestionować roszczenie.

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Możliwe jednak, że wierzyciel (pierwotny lub nabywca “długu”) albo jego pełnomocnik nie ma pełnego obrazu sytuacji prawnej czyli tego, że dług nie istnieje. Jeżeli tak jest, to odpowiedzią na wezwanie można mu tą sytuację prawną uświadomić dzięki czemu nie wniesie powództwa o zapłatę i nie będzie trzeba odwoływać się od nakazu zapłaty. Odpadnie też ryzyko związane z przegapieniem przesyłki z sądu (niepodjęciem jej w terminie) oraz spóźnieniem się z wniesieniem środka odwoławczego co poskutkowałoby uprawomocnieniem się nakazu zapłaty obejmującego bezpodstawne roszczenie…

Przeczytaj też: Jak zaskarżyć prawomocny nakaz zapłaty

W odpowiedzi na bezpodstawne wezwanie do zapłaty wystarczy krótko napisać np.: W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z dnia … dotyczącego roszczenia … informuję, że deklarowane roszczenie nie istnieje i nigdy nie powstało. Brak zarówno zamówienia na rzekomo wykonaną usługę i oczywiście nigdy nie została wykonana. Brak jakichkolwiek dokumentów w rzekomej sprawie. Jeżeli dochodzenie tego fikcyjnego roszczenia zostanie skierowane na drogę sądową, to wniosę skuteczny środek odwoławczy.

Przeczytaj też: Pismo do wierzyciela o rozłożenie długu na raty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 maja, 2023

Komentarze do 'Odpowiedź na wezwanie do zapłaty'

Subscribe to comments with RSS

 1. W moim przypadku, mogłem sobie pisać. PraGroup cały czas wydzwania, mimo tego, że wielokrotnie im mówiłem, że długu niet.

  kjonca

  1 maj 23 o 20:54

 2. Art. 190a § 1 KK: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Nawet jeżeli dług jest niekwestionowany, to po oznajmieniu firmie windykacyjnej przez dłużnika, że nie życzy sobie kolejnych telefonów (bo i tak na razie nie zapłaci i niech sobie kierują sprawę do sądu i komornika), firma windykacyjna powinna odstąpić aby nie narazić się na zarzut z ww. artykułu. A co dopiero jeżeli nękana osoba dług kwestionuje…

  admin

  1 maj 23 o 21:09

 3. Ja z takim pytaniem – czy wezwanie do zapłaty przysłane listem nie poleconym jest ważne?

  Ilona

  2 maj 23 o 17:28

 4. Dla sądu – nie ponieważ brak w tym przypadku pocztowego potwierdzenia nadania. Jednak sąd wyda nakaz zapłaty także bez przedłożonego wezwania do zapłaty.

  admin

  2 maj 23 o 17:47

Skomentuj