Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy można coś sprzedać mając komornika”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy można coś sprzedać mając komornika”. Jeżeli przedmiot jest zajęty przez komornika, to nie można sprzedać, tzn. jest to możliwe – wykonalne, ale nie wolno, bo jest to karalne. Art. 300 par. Kodeksu karnego brzmi:

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Być może jednak pytającemu chodzi o sprzedaż przez dłużnika przedmiotu który (jeszcze) nie jest zajęty przez komornika. Jeżeli sprzedaż przedmiotu na tyle uszczupli majątek dłużnika, że kwoty uzyskane z licytacji majątku nie wystarczą do pełnego zaspokojenia wierzyciela, to też takie zbycie przedmiotu przez dłużnika może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo wyżej określone. Jeżeli jednak majątek dłużnika pomimo zbycia przedmiotu (i „przejedzenia” przez dłużnika kwoty uzyskanej ze sprzedaży) wystarcza do zaspokojenia wierzyciela, to nie ma problemu – dłużnik może sprzedać przedmiot.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

21/07/2012

Skomentuj