Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Koszty poprzedniej egzekucji – kategoria zaspokojenia

3 komentarze

Pytanie: Mam nakaz zapłaty po bezskutecznej egzekucji komorniczej, komornik naniósł na nim poniesione przeze mnie koszty tej egzekucji, w formie zaliczek mu przekazanych i wykorzystanych. Minęły cztery lata, chcę ponownie złożyć ten nakaz u komornika. Ciekaw jestem, czy te koszty poprzedniej egzekucji znajdą się też w pierwszej kategorii zaspokajania w tej kolejnej egzekucji?

Przeczytaj też: Pierwszeństwo, kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji komorniczej

Odpowiedź: Nie, koszty poprzedniej egzekucji nie będą zaspokajane w pierwszej kolejności, będą przynależne dopiero do 9 kategorii. Tak uchwalił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 stycznia 2019 r. sygn. akt III CZP 54/18 odnosząc się do pytania jednego z sądów okręgowych które brzmiało: “Czy niezaspokojone należności wierzyciela z tytułu kosztów egzekucyjnych powstałe w uprzednio prowadzonych bezskutecznych postępowaniach egzekucyjnych, egzekwowane w ponownie wszczętym postępowaniu egzekucyjnym zarówno z należnością główną lub też samodzielnie, zachowują w tym postępowaniu walor kosztów egzekucyjnych w rozumieniu art. 1025 § 1 pkt 1 kpc i korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego tym przepisem?”

Przeczytaj też: Pierwszeństwo zaspokajania kosztów egzekucyjnych

Uchwała brzmi: “Koszty egzekucyjne należne wierzycielowi od dłużnika ustalone lecz niezaspokojone w prowadzonych wcześniej postępowaniach egzekucyjnych, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 kpc w postępowaniu egzekucyjnym, w którym sporządzany jest plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.”

Przeczytaj też: Utrata mocy nakazu zapłaty po wszczęciu egzekucji a koszty komornicze

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 października, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Koszty poprzedniej egzekucji – kategoria zaspokojenia'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kuriozalna ta uchwała nie mająca nic wspólnego ze sprawiedliwością. Koszty egzekucyjne to koszty egzekucyjne, nie ważne czy aktualnie poniesione czy w poprzedniej egzekucji.

  Mariusz

  26 paź 22 o 14:49

 2. Czy do tych uprzywilejowanych w zaspokajaniu kosztów egzekucji zalicza się także wynagrodzenie prawnika zastępującego wierzyciela w egzekucji?

  Arkaszka

  26 paź 22 o 17:24

 3. Nie, koszty zastępstwa prawnego w egzekucji nie znajdują się w pierwszej kategorii zaspokajania.

  admin

  26 paź 22 o 17:29

Skomentuj