Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Windykacja od renomowanego dewelopera

skomentuj

Taki mail: Mam problem z windykacją należności od spółki … z Warszawy Krótki opis sprawy: Z … w podpisałem ( dn. 20.06.2007) przedwstępną umowę na zakup 2 mieszkań z terminem realizacji w czerwcu 2009. Wpłaty wynosiła 10% wartości mieszkania (bez waloryzacji) suma pow. 103 849 zł Z uwagi na zawirowania na rynku nieruchomosci w 2009 i trudności w uzyskaniu kredytu, zmuszony byłem odstąpić od umowy licząc się z utratą części poniesionych nakładów. Umowa stanowi że :”stronom przysługuje prawo odstapienia od umowy, rozliczenie i zwrot wzajemnych swiadczeń nastapi w terminie 3 miesięcy licząc od daty złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstapieniu, przy uwzględnieniu kosztów odstąpienia 3-5%. Oświadczenie o odstąpieniu złożyłem 16.01.2009.- bez odzewu, Dwukrotnie wzywałem dewelopera do zwrotu kwoty – bez odzewu W załączeniu wezwanie do zapłaty z dnia 18.06.2010. PYTANIE: czy prowadzicie Państwo windykacje w takich przypadkach? Czy jesteście państwo podjąć się skutecznej windykacji.? Jak jest orientacyjna Państwa prowizja?

No pewnie, że prowadzimy windykacje w takich przypadkach. Sama radość windykować dużą, renomowaną w swojej branży spółkę z o.o. z bezspornym długiem. Jest to temat na szybką windykację „zza biurka” – upublicznianie długu wpisami w internecie, mailingiem, wysyłką faksów. Straty z publikowania długu mogą być setki razy wyższe niż wartość windykowanego długu i musieliby być niespełna rozumu gdyby nie zapłacili po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu akcji – pierwszych sygnałach z zewnątrz.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

29/05/2012

kategoria: windykacja

Skomentuj