Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wizyta komornika u rodziców dłużnika

2 komentarze

Pytanie: Jeszcze małe pytanie bo to dość istotne, jestem w trakcie przeprowadzki i niechciałabym aby nachodził rodziców jeśli już się wymelduję. Czy dokument świadczący o wymeldowaniu zapewni im spokój?

Odpowiedź: W postępowaniu egzekucyjnym istotny jest adres pod którym dłużnik zamieszkuje czyli przebywa a nie adres zameldowania. Oba adresy są najczęściej tożsame ale właśnie nie zawsze. Czasem wierzycielom trudno “wypchnąć” komornika pod faktyczny adres zamieszkania dłużnika gdy adres ten nie jest adresem zameldowania.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność rodziców za długi dzieci

Co do niepokojenia rodziców to trzeba wziąć pod uwagę Art. 761. § 11 13 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym komornik może żądać osób nieuczestniczących w postępowaniu (a więc i rodziców) – informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych. Może więc odwiedzić raz rodziców celem rozpytania o Pani majątek natomiast wiedząc już od Pani, że nie zamieszkuje Pani pod ich adresem, nie ma prawa wejść na czynności egzekucyjne – nie ma prawa zajmować rzeczy tam znajdujących się.

Przeczytaj też: Zadłużony syn zameldowany u mamy

Proszę pamiętać, że zgodnie z art. Art. 761 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Adres zamieszkania jest miejscem pobytu w tym przypadku (jeżeli nie wybiera się Pani gdzieś na ponad miesiąc).

Przeczytaj też: Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 października, 2020

Komentarze do 'Wizyta komornika u rodziców dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornik widzi tylko adres zameldowania a zamieszkania nic nie robi. Jeśli mógłby Pan podpowiedzieć jaki dowód przedstawić komornikowi na to że mieszka w innej miejscowości niż jest zameldowany. Listu poleconego nie odbiera ode mnie dłużnik a dla komornika to nie jest dowód (tak stwierdził komornik).

    Kamil

    29 paź 20 o 16:22

  2. List zwrócony przez pocztę po dwukrotnym – w sumie 14 dniowym awizowaniu jest przecież dowodem na to, że według poczty dłużnik zamieszkuje pod tym adresem. Gdyby nie zamieszkiwał, to poczta nie awizowałaby przesyłki lecz od razu zwróciła ją do nadawcy czyli do Pana z adnotacją „adresat nieznany” albo „adresat wyprowadził się”. Proponuję wskazać to pisemnie komornikowi jak i to, że przecież nie ma innej możliwości udowodnienia tego komornikowi, że dłużnik tam mieszka. Wnosząc na przykład pozew o zapłatę wcale nie trzeba dowodzić tego, ze wskazany w pozwie adres zamieszkania dłużnika faktycznie tym adresem przebywa. Co więcej, odpis nakazu zapłaty wysłany przez sąd na adres zamieszkania dłużnika – pozwanego który powróci dwukrotnie awizowany, sąd nada klauzulę wykonalności. Dalej, w tymże pisemnie do komornika, proszę go postraszyć iż jeśli w dalszym ciągu będzie ociągał się z podjęciem czynności pod wskazanym przez Pana adresem zamieszkania dłużnika, to złoży Pan do sądu rejonowego skargę na zaniechanie dokonania przez niego czynności. Jak już poprzednio napisałem, w Kodeksie postępowania cywilnego mowa jest o adresie zamieszkania a nie zameldowania i na to też może Pan komornikowi zwrócić uwagę.

    admin

    29 paź 20 o 17:54

Skomentuj