Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zwrot pożyczki przelewem czy w gotówce?

4 komentarze

Pytanie: Zbliża się termin zwrotu zaciągniętej przeze mnie pożyczki prywatnie u znajomego kolegi. Ostatnio dowidziałem się, że ten pożyczkodawca bywał na bakier z prawem, jakieś fałszerstwo podobno popełnił. I nasunęło mi się pytanie, czy zwrotu pożyczki lepiej, bezpieczniej dokonać przelewem czy w gotówce?

Przeczytaj też: Pożyczka prywatna – dane pożyczkobiorcy

Odpowiedź: Zarówno udzielenia pożyczki jak i jej zwrotu najbezpieczniej dokonać przelewem czyli z konta bankowego na konto bankowe ewentualnie w placówce pocztowej na konto bankowe. Jest to całkowicie pewna, nie budząca wątpliwości forma. Wystarczy wpisać nie budzący wątpliwości tytuł przelewu czyli np. “zwrot pożyczki udzielonej dnia …”

Przeczytaj też: Umowa pożyczki – tytuł przelewu

Jak chodzi o zwrot pożyczki w gotówce, to istnieje zwłaszcza takie ryzyko, że pożyczkodawca przyjąwszy gotówkę nie wyda pokwitowania. Samo noszenie, posiadanie gotówki ze sobą też jest obarczone ryzykiem. Nie zawsze jednak pożyczkobiorca zna rachunek bankowy pożyczkodawcy. Można ewentualnie dokonać zwrotu przekazem pocztowym, to też pewniejsza forma od zwrotu w żywej gotówce bezpośrednio do rak pożyczkodawcy.

Przeczytaj też: Potwierdzenie spłaty pożyczki

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Zwrot pożyczki przelewem czy w gotówce?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A co w sytuacji kiedy pożyczkodawca nie odbierze przekazu pocztowego?

  Musiał

  23 sie 22 o 13:47

 2. Art. 34 prawo pocztowe stanowi w tej kwestii, że kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy.

  admin

  23 sie 22 o 13:51

 3. A jeżeli przekaz pieniężny nie zostanie doręczony z powodu błędnych adresów?

  Anonim

  26 sie 22 o 16:23

 4. W przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 1343 _ 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych i art. 187 nabycie własności rzeczy znalezionej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

  admin

  26 sie 22 o 18:22

Skomentuj