Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pożyczka prywatna – dane pożyczkobiorcy

2 komentarze

Bez posiadania pewnych danych osobowych pożyczkobiorcy, możesz mieć jako pożyczkodawca problem z wyegzekwowaniem pożyczki. Banki i parabanki doskonale o tym wiedzą, ale prywatni, powiedzmy że okazjonalni  pożyczkodawcy, zazwyczaj nie zdają sobie z tego sprawy. Imię i nazwisko i adres pożyczkobiorcy w umowie pożyczki, to oczywiście podstawa ale może nie wystarczyć. Niejeden komornik odmówi przyjęcia wniosku egzekucyjnego, jeżeli nie podasz we wniosku identyfikatora dłużnika czyli przede wszystkim nr PESEL albo (przynajmniej) nr NIP.

Przeczytaj też: Kiedy zapłacić podatek od odsetek z pożyczki prywatnej?

Wielu pożyczkodawców prywatnych wymaga od pożyczkobiorcy podania w umowie nr dowodu osobistego ale informuję wszystkich, że posiadanie numeru dowodu osobistego dłużnika nic nie wnosi do sprawy, zwłaszcza do sprawy komorniczej. A przecież skoro nr dowodu osobistego pożyczkobiorca gotów jest ujawnić, to i PESEL swój też ujawni (a jak odmówi ujawnienia to Ty odmów udzielenia mu pożyczki). Nie tylko w egzekucji komorniczej brak nr PESEL może być problemem na drodze do jej formalnego wszczęcia. Co bowiem będzie jeśli dłużnik zmieni miejsce zamieszkania zanim uzyskasz z sądu prawomocny wyrok / nakaz zapłaty? Sąd otrzyma zwrot przesyłki wysłanej do pozwanego z adnotacją “adresat wyprowadził się” i wezwie Cię do wskazania jego aktualnego adresu zamieszkania. Bez posiadania nr PESEL dłużnika, niełatwo Ci będzie zdobyć aktualny jego adres lub wręcz będzie to niemożliwe.

Przeczytaj też: Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika przez policję

Oczywiście pełne dane osobowe pożyczkobiorcy nie gwarantują odzyskania, wyegzekwowania zwrotu pożyczki. Jeżeli w toku komorniczego postępowania egzekucyjnego okaże się, że nie posiada on jawnego majątku i dochodów, to komornik nie wyegzekwuje należności i aby tego uniknąć należy wcześniej sprawdzić, czy jest wypłacalny ewentualnie zabezpieczyć odzyskanie pieniędzy.

Przeczytaj też: Pożyczka prywatna a hipoteka

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 listopada, 2020

Komentarze do 'Pożyczka prywatna – dane pożyczkobiorcy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jestem bratankiem (posiadam pisemne upoważnienie do prowadzenia sprawy) osoby która udzieliła w Legnicy pożyczki osobie prywatnej w kwocie 85,000,00 zł. w 2013 roku, została też sporządzona umowa podpisana przez obie strony jednak nie napisano do kiedy dług ma być spłacony i w jakiej wysokości a wiadomo mi iż termin spłaty wynosił 12 miesięcy a wysokość spłaty całkowitej to 100,000,00 zł. Dłużnik nie prowadzi działalności natomiast posiada działki budowlane na terenie Wrocławia lub okolicy. Posiadam dokument zawarcia umowy pożyczki oraz upoważnienie do zajęcia się w imieniu pożyczkodawcy który jest już osobą wiekową. Czy są jakieś szanse na odzyskanie długu.

  Koman

  3 lut 21 o 12:21

 2. Jak najbardziej należy odzyskiwać te pieniądze. Raczej jednak nie sposób udowodnić, że strony umowy pożyczki ustaliły ustnie 12 miesięczny termin spłaty. Dlatego należałoby potraktować tę pożyczkę jako udzieloną bez określenia terminu spłaty. W takim przypadku należy umowę pożyczki pisemnie wypowiedzieć, wyznaczając pożyczkobiorcy sześciotygodniowy termin jej spłaty licząc od dnia otrzymania pisma, z zaznaczeniem, że w przypadku nie dokonania spłaty, wierzyciel – pożyczkodawca wystąpi na drogę sądową z pozwem o zapłatę. I po upływie owych sześciu tygodni można wszcząć postępowanie windykacyjne.
  Uwaga na przedawnienie w przypadku takich pożyczek bez określonego terminu zwrotu. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w tym wypadku od następnego dnia po udzieleniu pożyczki a nie, jak wiele osób uważa, po upływie terminu wypowiedzenia umowy pożyczki.

  admin

  3 lut 21 o 12:45

Skomentuj