Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka prywatna – dane pożyczkobiorcy

Brak komentarzy

Bez posiadania pewnych danych osobowych pożyczkobiorcy, możesz mieć jako pożyczkodawca problem z wyegzekwowaniem pożyczki. Banki i parabanki doskonale o tym wiedzą, ale prywatni, powiedzmy że okazjonalni  pożyczkodawcy, zazwyczaj nie zdają sobie z tego sprawy. Imię i nazwisko i adres pożyczkobiorcy w umowie pożyczki, to oczywiście podstawa ale może nie wystarczyć. Niejeden komornik odmówi przyjęcia wniosku egzekucyjnego, jeżeli nie podasz we wniosku identyfikatora dłużnika czyli przede wszystkim nr PESEL albo (przynajmniej) nr NIP.

Wielu pożyczkodawców prywatnych wymaga od pożyczkobiorcy podania w umowie nr dowodu osobistego ale informuję wszystkich, że posiadanie numeru dowodu osobistego dłużnika nic nie wnosi do sprawy, zwłaszcza do sprawy komorniczej. A przecież skoro nr dowodu osobistego pożyczkobiorca gotów jest ujawnić, to i PESEL swój też ujawni (a jak odmówi ujawnienia to Ty odmów udzielenia mu pożyczki). Nie tylko w egzekucji komorniczej brak nr PESEL może być problemem na drodze do jej formalnego wszczęcia. Co bowiem będzie jeśli dłużnik zmieni miejsce zamieszkania zanim uzyskasz z sądu prawomocny wyrok / nakaz zapłaty? Sąd otrzyma zwrot przesyłki wysłanej do pozwanego z adnotacją “adresat wyprowadził się” i wezwie Cię do wskazania jego aktualnego adresu zamieszkania. Bez posiadania nr PESEL dłużnika, niełatwo Ci będzie zdobyć aktualny jego adres lub wręcz będzie to niemożliwe.

Oczywiście pełne dane osobowe pożyczkobiorcy nie gwarantują odzyskania, wyegzekwowania zwrotu pożyczki. Jeżeli w toku komorniczego postępowania egzekucyjnego okaże się, że nie posiada on jawnego majątku i dochodów, to komornik nie wyegzekwuje należności i aby tego uniknąć należy wcześniej sprawdzić, czy jest wypłacalny ewentualnie zabezpieczyć odzyskanie pieniędzy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 listopada, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj