Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cofnięcie uznania długu

2 komentarze

Pytanie: Uznałem dług – zaległą fakturę trochę niefrasobliwie, bo teraz znaczy po fakcie mam zastrzeżenia do jakości usługi. Czy możliwe jest cofnięcie uznania długu w takiej sytuacji?

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

Odpowiedź: Uznanie długu w tym niewłaściwe uznanie długu co do zasady nie może zostać odwołane, cofnięte. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. akt I CSK 552/20 uznał, że “uznanie niewłaściwe nie może być ani cofnięte, ani odwołane, ponieważ skutek stwierdzenia istnienia długu w postaci przerwy przedawnienia nastąpił niezależnie od tego, czy uznający dług chciał, aby bieg przedawnienia został przerwany, i czy w ogóle zdawał sobie sprawę ze skutków swojego oświadczenia.”

Przeczytaj też: Uznanie przedawnionego długu a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Jednak w ewentualnym postępowaniu sądowym dłużnik może skutecznie zakwestionować zasadność roszczenia z uwagi na ujawnioną później wadę fizyczną rzeczy, w Pana przypadku – usługi. Tak samo w przypadku oświadczenia – uznania długu dokonanego wskutek podstępu wierzyciela lub bezprawnego nacisku.

Przeczytaj też: Milczące uznanie długu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 sierpnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Cofnięcie uznania długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Niby zatem nie można się wycofać z uznania długu a jak widać, na rozprawie można jeżeli pojawią się nowe okoliczności.

    Anonim

    23 sie 22 o 08:27

  2. Podstęp może wyjść na jaw a bezprawny nacisk już rzadko, zazwyczaj chodzi o groźbę karalną.

    Ziemowit

    24 sie 22 o 18:07

Skomentuj