Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zobowiązanie do zwrotu pożyczki

Jeden komentarz

Jak powinno brzmieć zobowiązanie się dłużnika do zwrotu pożyczki i dlaczego warto odeń takie zobowiązanie uzyskać – o tym w niniejszym artykule. Na początek przykładowa treść zobowiązania, bo wiele osób chyba tylko po to zajrzało tutaj. A zatem na przykład:

Ja Jan Kowalski zam. … nr PESEL: … oświadczam, że pożyczyłem od Jana Nowaka w dniu …. kwotę … złotych zgodnie z umową pożyczki z dnia … i niniejszym obowiązuje się do zwrócenia tejże pożyczki najpóźniej do dnia …

Przeczytaj też: Cofnięcie uznania długu

Osoby prywatne często pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. Udzielając pożyczki najlepiej spisać umowę pożyczki i jeżeli przedmiot pożyczki a więc pieniądze przekazywane są pożyczkobiorcy w gotówce czyli z ręki do ręki, to w umowie pożyczki powinien znajdować się stosowny zapis potwierdzający że doszło do przekazania pieniędzy. Na podstawie takiej umowy pożyczki nie powinno być kłopotów z uzyskaniem w sądzie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdy termin zwrotu pożyczki upłynie a nasz pożyczkobiorca nie kwapi się do jej zwrotu. Jednak nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nie jest dokumentem uprawniającym ani do egzekucji komorniczej ani też chociażby do dokonania zabezpieczenia roszczenia przez komornika.

Przeczytaj też: Pożyczka prywatna – dane pożyczkobiorcy

Wystarczy bowiem, że dłużnik w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu wniesie sprzeciw i już nakaz zapłaty zostanie uchylony i dopiero prawomocny wyrok wydany w procesie nieraz po długim czasie (np. pół roku lub dłużej), uprawni wierzyciela do skierowania wniosku egzekucyjnego do komornika. Nieraz po tak długim czasie dłużnik nie posiada już majątku, dochodów (przynajmniej oficjalnie nie posiada) i postępowanie egzekucyjne będzie wówczas bezskuteczne a zamiast pieniędzy w kieszeni wierzyciel będzie mieć wciąż tylko wyrok. Mając powyższe na względzie należy przed udzieleniem pożyczki dokonać zabezpieczenia umożliwiającego jej wyegzekwowanie ale w niniejszym artykule skupiam się tylko na niektórych kwestiach dowodowych by umożliwić sobie relatywnie szybkie wszczęcie komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

Aby uniknąć wspomnianych komplikacji i kłopotów, warto po upłynięciu terminu zwrotu pożyczki zwrócić się do dłużnika o podpisanie zobowiązania do zwrotu pożyczki. Najlepiej samemu je sporządzić i podstawić pożyczkobiorcy do podpisania. Jeżeli dłużnik podpisze takie zobowiązanie, nie powinno być kłopotów z uzyskaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz zapłaty (w przeciwieństwie do tego wydanego w postępowaniu upominawczym) nawet jeżeli jeszcze nieprawomocny, to i tak uprawnia do złożenia u komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika – pożyczkobiorcy i nawet jeżeli dłużnik wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, roszczenie pozostanie zabezpieczone aż do czasu uzyskania tytułu wykonawczego (prawomocnego wyroku). Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym dość skutecznie zniechęca pozwanych – dłużników do wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty. Po pierwsze z powodu o którym mowa wyżej a po drugie, dlatego że musi on wówczas opłacić wniesienie zarzutów. Albowiem wpis sądowy od pozwu o wydanie takiego nakazu (co też ważne dla pożyczkodawcy – powoda) wynosi tylko 25% opłaty od pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Przeczytaj też: Sprawdzenie wypłacalności osoby prywatnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 lutego, 2021

1 komentarz do 'Zobowiązanie do zwrotu pożyczki'

Subscribe to comments with RSS

  1. Takie zobowiązanie do spłaty to prawie jak weksle jest.

    ooo

    2 lut 21 o 12:07

Skomentuj