Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wykreślenie z KRD po spłacie

6 komentarzy

Pytanie: Kilka lat temu prowadząc działalność gospodarczą miałam trochę długów wobec kontrahentów, z faktur po terminie płatności. Jeden z nich umieścił mnie w Krajowym Rejestrze Długów. To były początki mojej działalności biznesowej, później już było lepiej i zaległości pospłacałam. Teraz chcę wystąpić do banku o przyznanie mi kredytu i chciałabym wiedzieć, czy moje dane jako byłego dłużnika zostały wykreślone z KRD? Wiem że w Biurze Informacji Kredytowej dane dłużników figurują jeszcze przez pięć lat po tym jak spłacili przeterminowany kredyt lub pożyczkę. Jak jest w przypadku KRD?

Przeczytaj też: Bezpodstawny wpis do rejestru dłużników

Odpowiedź: Biura Informacji Gospodarczej czyli np. właśnie Krajowy Rejestr Długów nie mogą gromadzić informacji o dłużnikach którzy spłacili swoje długi. W przeciwieństwie do BIK, zgadza się. Dlatego jeżeli bank przed udzieleniem Pani kredytu sprawdzi Panią w KRD a nie ma Pani już żadnych długów, to nie dowie się o niegdysiejszym długu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Radzę jednak upewnić się osobiście czy wierzyciel usunął Pani dane z KRD po otrzymaniu zapłaty, gdyż mógł o tym zapomnieć. Przy okazji upewni się Pani, że na pewno nie figuruje tam wpisana przez kogoś innego.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić siebie w BIG za darmo?

Warto upewnić się aby nie doszło do sytuacji w której bank odmówi Pani przyznania kredytu tylko dlatego, że ktoś zapomniał usunąć z KRD Pani danych jako dłużnika lub w ogóle wpisał tam Pani bezpodstawnie. Radzę na wszelki wypadek sprawdzić też Inne Biura Informacji Gospodarczej: Infomonitor, ERIF. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel musi pisemnie uprzedzić dłużnika o tym, że ma zamiar umieścić go w takim rejestrze, jednak może nie zawsze uprzedzają i może się zdarzyć, że ktoś nie wie o tym, że został tam wpisany jako dłużnik.

Przeczytaj też: KRD, Infomonitor, ERIF – porównanie skuteczności

Za nieusunięcie z Biura Informacji Gospodarczej informacji o spłaconym długu i dłużniku wierzycielowi poważne konsekwencje. Zgodnie z art. 47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych kto, będąc wierzycielem, w przypadku całkowitego wykonania zobowiązania lub stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania, nie później niż w terminie 14 dni, nie usunął informacji o zobowiązaniu, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Tej samej karze podlega zgodnie z art. 48 ww. ustawy ten, kto przekazuje do biura informację nieprawdziwą (czyli np. o nieistniejącym długu).

Przeczytaj też: KRD a przedawniony dług

Nadto, osoba pokrzywdzona ww. działaniami / zaniechaniami może wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych przeciwko sprawcy jak również, jeżeli doznała szkody z tego powodu, o jej naprawienie przez niego.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 lutego, 2021

Komentarze do 'Wykreślenie z KRD po spłacie'

Subscribe to comments with RSS

 1. jaka to może być szkoda do naprawienia wywołana nieprawdziwym wpisem do rejestru?

  Anonim

  2 lut 21 o 12:13

 2. Na przykład niemożność zawarcia jakiejś umowy, transakcji z powodu wpisu w rejestrze długów i straty z tym związane.

  admin

  2 lut 21 o 12:59

 3. Ja trzy lata byłem w KRD po spłacie, w międzyczasie zawarłem sporo różnych umów, kupowałem do firmy na termin płatności a o fakcie bycia w KRD POINFORMOIWĄŁ MNIE ZNAJOMY KTÓRY ZAWARŁ Z NIMI UMOWĘ I Z NUDÓW SPRAWDZAŁ INNY CH ZNAJOMYCH.

  Robert

  14 sie 21 o 04:58

 4. Ta grzywna to tylko teoria, jeszcze nie słyszałem żeby ktoś jakąkolwiek grzywnę zapłacił za bezpodstawny wpis albo niewykreślony po spłacie.

  Mario

  4 paź 21 o 20:53

 5. Są już wyroki karzące za to.

  admin

  4 paź 21 o 21:41

 6. Mozna tez nieliche odszkodowanie wysądzić za niewykreślenie ale trzeba wykazać szkodę poniesioną z tego tytułu. Można sobie pomoc dogadując się z fikcyjnym kontrahentem.

  Zarazek

  26 lis 21 o 21:05

Skomentuj