Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe

5 komentarzy

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jeszcze nie uprawnia wierzyciela do wniesienia do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Niedawno otrzymałem zapytanie o to, czy tak zwane niewłaściwe uznanie długu może wystarczyć do postępowania nakazowego? Sytuacja pytającego przedstawiała się tak: niepodpisana przez nabywcę czyli niego faktura która w części zapłacił a co do reszty to kwestionował jakość niektórych partii towaru. Pytając wiedział, że środek odwoławczy też przysługuje od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ale bardzo bał się tego, że komornik mógłby na wniosek wierzyciela dokonać zabezpieczenia roszczenia na rachunku bankowym firmowym. Wierzyciel dwukrotnie wysłał mu wezwanie do zapłaty reszty kwoty.

Przeczytaj też: Podpisana faktura a postępowanie nakazowe

Odpowiadając na takie pytanie należy wskazać, że podstawą do postępowania nakazowego – wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może być też niewłaściwe uznanie długu ale według mnie nie będzie taką podstawą sama częściowa zapłata owej niepodpisanej faktury. Musiałoby owe niewłaściwe uznanie długu przyjąć formę pisemną – pisma do wierzyciela w którym to piśmie dłużnik uznaje dług, w tym także na przykład prośby o rozłożenie spłaty całego długu na raty. Sąd zazwyczaj przekazuje sprawę do postępowania upominawczego (wzywając do dopłaty wpisu sądowego) w takiej sytuacji czyli z takim niewłaściwym uznaniem długu w formie potwierdzenia częściowej spłaty niepodpisanej przez dłużnika faktury.

Przeczytaj też: Uznanie przedawnionego długu a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Nie ma tu natomiast znaczenia to, że wierzyciel wysłał do dłużnika dwa wezwania do zapłaty; nie zapewnił sobie tym bynajmniej podstawy do postępowania nakazowego.

Nie jest jednak też pewne, że nawet jeśli nakaz będzie w postępowaniu nakazowym wydany, to wierzyciel złoży u komornika wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli są podstawy do kwestionowania jakości tych niektórych partii towaru i wierzyciel ma świadomość tego, to powinien mieć świadomość ryzyka i że jeśli powództwo zostanie oddalone, to może go pytający pozwać o odszkodowanie za negatywne skutki zablokowania jego konta firmowego.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez członka zarządu oraz Uznanie długu przez pełnomocnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 listopada, 2020

Komentarze do 'Niewłaściwe uznanie długu a postępowanie nakazowe'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zgadza się, w części zapłacona faktura nie jest uznaniem całego roszczenia z niej wynikającego.

  Mateo

  3 sie 21 o 19:04

 2. Nie jest częściowa spłata uznaniem długu ale sądy nieraz wydawały na tej podstawie nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym. Z tego wynika, że sędziowie tacy są niedouczeni.

  Jumbo

  25 paź 21 o 20:19

 3. Mam aneks do umowy w którym wykonawca deklaruje, że jeżeli do dnia 13 lipca nie wykona roboty budowlanej, to cała zaliczka podlega zwrotowi. Czy to wystarczy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

  Danuta

  27 gru 21 o 14:39

 4. Dzień dobry, taki aneks nie zawiera uznania długu; stwierdza jedynie, że w przypadku niewykonania umowy w przyszłości – zaliczka zostanie zwrócona ale nie stwierdza, że już nie wykonał umowy. A zatem nie, nie jest to podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

  admin

  27 gru 21 o 14:56

 5. Zauważyłem na przestrzeni wielu lat w licznych sprawach o zapłatę, że nasze sądy w całym kraju są bardzo ostrożne a wręcz bardzo asekuranckie w wydawaniu nakazów w postępowaniu nakazowym.

  Anonim

  16 lut 22 o 07:32

Skomentuj