Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Złożenie należności do depozytu sądowego przez komornika

5 komentarzy

Pytanie: Mam przyznane wyrokiem sądowym alimenty na córkę ,przez 14 miesięcy były one zawieszone z mojego wniosku. Z dniem 08.03.2021 wznowiłam (wnioskiem do komornika wypłatę alimentów od luty 2021)
komornik do dnia dzisiejszego nie wypłacił mi zaległych alimentów a wiem że na jego konto wpłynęły pieniądze z wynagrodzenia dłużnika około 3000 ( alimentów mam przyznanych 1000 zł miesięcznie). Komornik twierdzi że są one na depozycie gdyż dłużnik złożył wniosek o obniżenie kosztów komorniczych i czeka na postanowienie sądu. Czy komornik ma prawo wstrzymywać wypłatę alimentów ?

Odpowiedź: Art. 852 Kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje w opisanej przez Panią sytuacji złożenia wyegzekwowanej należności przez komornika do depozytu sądowego. Jedyne przypadki w których to następuje to gdy wyegzekwowane środki nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli albo gdy zgłoszono zarzut, że osobie trzeciej przysługuje do zajętych pieniędzy prawo stanowiące przeszkodę do wydania ich wierzycielowi.

Proszę zapytać komornika na jakiej rzekomej podstawie prawnej tak postąpił skoro Pani wie, że na podstawie art. 852 kpc nie jest dopuszczalne złożenie środków do depozytu sądowego (na rachunek depozytowy Ministra Finansów).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 kwietnia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Złożenie należności do depozytu sądowego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeszcze jest coś takiego, że przyszłe alimenty komornik składa do depozytu na wniosek dłużnika, w jakim celu?

  Java

  17 Kwi 21 o 06:42

 2. Art. 883 § 2 kpc stanowi, że dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

  admin

  17 Kwi 21 o 12:03

 3. Taka możliwość umorzenia egzekucji na wniosek dłużnika jest tylko z wynagrodzenia za pracę?

  Java

  17 Kwi 21 o 14:55

 4. Chociaż ten przepis tj. art. 883 § 2 kpc znajduje się w dziale “egzekucja z wynagrodzenia za pracę”, to jednak odnosi się do wszystkich sposób egzekucji i umorzenia postępowania egzekucyjnego w ogóle.

  admin

  17 Kwi 21 o 15:04

 5. Chyba coś pokręciła ta pytająca, żaden komornik tak nie postąpiłby w takiej sytuacji.

  hecor

  12 Sie 21 o 07:06

Skomentuj