Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika

6 komentarzy

Niektórym osobom mylą się: skarga na czynności komornika (którą wnosi się do sądu) ze skargą na komornika do prezesa sądu.

Skarga na czynności komornika zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jak sama nazwa wskazuje, czynności dokonanej przez komornika. Zaskarżamy czynność komornika lub zaniechanie dokonania czynności. Na przykład zajęcie całego wynagrodzenia bez uwzględnienia ustawowej kwoty wolnej a przykładowym zaniechaniem dokonania czynności może być niedoręczenie dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z treścią tytułu wykonawczego.

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a wstrzymanie egzekucji

Taka jak wyżej wskazana czynność komornika oraz zaniechanie czynności oraz inne czynności bądź zaniechania ich dokonania nie kwalifikują się natomiast do skargi na komornika którą wnosi się do prezesa sądu.

Przeczytaj też: Zwrot kosztów skargi na czynności komornika

Prezes sądu natomiast rozpatruje skargi na komorników niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 KPC (skarga na czynności komornika). I tak też np. jeżeli komornik podejmuje czynności egzekucyjne z nieuzasadnioną zwłoką, to wtedy zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych można w tym zakresie wnieść skargę do prezesa sądu. Też do prezesa sądu jeżeli komornik narusza powagę lub godność urzędu albo w inny sposób uchybia zasadom etyki zawodowej.

Przeczytaj też: Skarga na zajęcie ruchomości przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 listopada, 2020

Komentarze do 'Skarga do prezesa sądu a skarga na czynności komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. NIE WIEM CZY SKARGA NA KOMORNIKA ZOSTANIE ROZPATRZONA POZYTYWNIE SKORO ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW . NP KOMORNIK NIE CHCĘ PRZEKAZAĆ SPRAW INNEMU KOMORNIKOWI KTO TO ORZEKNIE ŻE takie działania są czynione na szkodę dłużnika oraz na szkodę wierzyciela

  ANIA

  11 sty 21 o 19:49

 2. Uważam, że (skoro) przekazanie / nieprzekazanie sprawy do innego komornika nie jest czynnością egzekucyjną / zaniechaniem czynności egzekucyjnej więc nie może być przedmiotem skargi na czynności komornika. Jak już to ewentualnie skargi do prezesa sądu.

  Jeżeli wskutek nieprzekazania przez komornika sprawy innemu komornikowi wierzyciel poniesie niepowetowaną szkodę (bo na przykład drugi komornik zlicytował nieruchomość dłużnika i środki już zostały przekazane wierzycielom) to wierzyciel może wtedy pozwać solidarnie komornika i skarb państwa o odszkodowanie.

  Oczywiście też mam podejrzenia o bezstronność sądu czy prezesa skargach na komornika ale nie ma innej opcji.

  admin

  11 sty 21 o 20:10

 3. Koligacje rodzinne i inne, mafia sądowa komornicza notarialna, do tego prokuratorska i ich “pretorianie” – policja.

  Bury

  29 maj 21 o 05:52

 4. U nas w mieście był komornik o maksymalnej efektywności egzekucji który poczynał sobie czasem jak firma windykacyjna z osiłkami. No i został usunięty z zawodu ale długo przeginał zanim to się w końcu stało. Wierzyciele bywali zadowoleni, dłużnicy oczywiście mniej.

  Cencek

  5 paź 21 o 01:55

 5. Dzień dobry dzwoniłam do sądu w sprawie skargi to mi powiedziała że nie wpłynęła odpowiedź komornika prawie 3 tyg!

  Marta

  11 lip 23 o 11:43

 6. Dzień dobry, to dziwne, bo według przepisów komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

  Czyżby (wątpię) skargę uwzględnił i powiadomił Panią na nieaktualny adres? Może zatelefonuje Pani i zapyta go.

  admin

  11 lip 23 o 11:56

Skomentuj