Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Składki ZUS a ordynacja podatkowa

4 komentarze

Pytanie: Czy zaległe składki ZUS przepisami znajdują się w ordynacji podatkowej?

Przeczytaj też: Czy ZUS może prowadzić egzekucję z nieruchomości?

Odpowiedź: Tak, do należności z tytułu składek ZUS stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

To czy w takim razie egzekucja składek ZUS odbywa się według tych samych zasad co egzekucja podatków?

Tak, to znaczy zarówno do zaległości z tytułu podatków jak i składek ZUS stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeczytaj też: Co podlega egzekucji administracyjnej?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 grudnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Składki ZUS a ordynacja podatkowa'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam takie pytanie w związku z tym, czy ZUS ma prawo zaliczyć wpłatę składki za ten miesiąc na spłatę zaległości sprzed dwóch lat?

  Janina

  18 gru 22 o 09:08

 2. Tak, ZUS ma prawo tak zrobić. Art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej:
  Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

  admin

  18 gru 22 o 09:17

 3. Opłacam składki w nowej działalności uruchomionej w sierpniu, otrzymałam upomnienie jakobym nie zapłaciła. Żadnej informacji o tym, że zaliczyli te wpłaty na stare zaległe składki.

  Janina

  18 gru 22 o 15:54

 4. Gdyby zaliczyli te wpłaty na spłatę zaległych składek, to powinni wysłać Pani (raczej razem z upomnieniem) stosowne postanowienie, ale nie zawsze:

  Art. 62 ordynacji podatkowej:
  § 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a.
  § 4a. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy:
  1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub
  2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub
  3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub
  4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę § 1 pkt 5.

  admin

  18 gru 22 o 16:02

Skomentuj