Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie wierzytelności przyszłej przez komornika

Brak komentarzy

Sporo osób pyta, co to takiego zajęcie wierzytelności przyszłej. No, mam właśnie przed sobą odpis zajęcia wierzytelności w urzędzie skarbowym, przesłany mi – wierzycielowi przez komornika. Napisane jest w tym zajęciu m.in., że zajęcie sum płatnych okresowo obejmuje także wypłaty przyszłe. Nie chodzi tu o wierzytelności które jeszcze nie są wymagalne ale o te które jeszcze nie powstały; dobrze byłoby napisać to jaśniej niż “wypłaty przyszłe”, ale trudno, tak jest w art. 900 §2 Kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi zatem o wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, czynszu, najmu, dzierżawy tudzież renty ewentualnie innych okresowych; wystarczy wysłać jedno zajęcie wierzytelności i ma to moc także w odniesieniu do przyszłych wypłat.

A jak jest w przypadku zajęcia wierzytelności w Urzędzie Skarbowym? Niestety, w wielu przypadkach jedno zajęcie nie wystarczy, żeby komornik zapewnił sobie przekazanie przyszłych nadpłat podatku dłużnika. Urzędy Skarbowe odmawiają wówczas przekazania komornikom środków finansowych z tego tytułu stojąc na stanowisku, że skoro w momencie otrzymania od komornika zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku jeszcze nie został ten zwrot przyznany przez Urząd Skarbowy, to zajęcie wierzytelności wówczas przyszłej a teraz aktualnej nie ma zastosowania. Może to znacznie obniżać skuteczność postępowań egzekucyjnych i żeby komornik miał pewność, że przechwyci taką wierzytelność, to musiałby chyba dzień w dzień wysyłać zajęcia do urzędu skarbowego. Albo załóżmy, że komornik informuje wierzyciela że z kolei urząd skarbowy poinformował jego – komornika, że dłużnikowi nie przysługuje wierzytelność z tytułu nadpłaty podatku. A możliwe że np. tydzień wcześniej dłużnik do skarbówki wysłał PIT i za dwa tygodnie zwrot podatku będzie zatwierdzony a dajmy na to za kolejne dwa tygodnie zostanie przekazany na konto bankowe dłużnika. Czyli, komornik musiałby się wstrzelić z zajęciem w te dwa tygodnie pomiędzy zatwierdzeniem przez skarbówkę zwrotu a wypłatą… No ja tak myślę. Jeżeli się mylę to niech znawca tematu mnie poprawi.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 lipca, 2020

Skomentuj