Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Postępowanie spadkowe przeprowadzone za granicą a egzekucja z nieruchomości w Polsce

Brak komentarzy

Pytanie: Komornik prowadził w Polsce dla mojego ojca – Niemca egzekucję z nieruchomości jego dłużnika. Ojciec jednak zmarł i sąd w Polsce egzekucję zawiesił z tego powodu. Ja jestem spadkobiercą ojca i chcę przed niemieckim notariuszem przeprowadzić sprawę spadkową. Czy to wystarczy do tego żeby komornik w Polsce wznowił egzekucję z nieruchomości? Wierzycieli jest wielu, Polaków. Wartość wierzytelności po moim ojcu przysługującej od tego polskiego dłużnika to prawie 75 tysięcy złotych.

Przeczytaj też: Nabycie a przyjęcie spadku

Odpowiedź: Sąd może nie uwzględnić w tym wypadku postępowania spadkowego przeprowadzonego zagranicą. Zgodnie bowiem z art. 1108 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje si w Rzeczypospolitej Polskiej, to do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe. Najlepiej zatem, gdyby do wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania złożyła Pani postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd polski lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez polskiego notariusz. Poradę opieram na znanym mi praktycznym, bardzo podobnym przypadku, w którym sąd uznał, jak wyżej.

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 lipca, 2020

Skomentuj