Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ile jest ważne zajęcie komornicze w urzędzie skarbowym?

3 komentarze

Pytanie: Mój zasądzony dług trafił do egzekucji komorniczej. Wczoraj otrzymałem od komornika kopię zajęcia wierzytelności w urzędzie skarbowym, chodzi o zajęcie zwrotu podatku ale zwrot już dawno otrzymałem. Jeżeli egzekucja przeciągnie się do przyszłego roku, to komornik chcąc zająć zwrot podatku w przyszłym roku będzie musiał znowu wysłać zajęcie tej wierzytelności w skarbowym? Ile jest ważne jest raz wysłane zajęcie komornicze w urzędzie skarbowym?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Odpowiedź: Art. 89a § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. A zatem komornicze zajęcie ważne jest rok od dnia doręczenia tegoż urzędowi skarbowemu. Zajęcie w Pana sprawie dokonane w lipcu tego roku zapewne skuteczne będzie w odniesieniu do przyszłorocznego zwrotu podatku znaczy za 2022 rok pod warunkiem, że urząd skarbowy zastosuje ten przepis także w odniesieniu do egzekucji sądowej (prowadzonej przez komornika sądowego) a nie tylko w odniesieniu do egzekucji administracyjnej.

Przeczytaj też: Wspólne rozliczenie podatku a komornik

Komornicy skrupulatnie pilnują aby zajęcie wierzytelności było cały czas w mocy i należy spodziewać się, że przed upływem roku komornik ponownie wystosuje zajęcie do urzędu skarbowego.

A co w sytuacji jeżeli tegoroczne zajęcie zwrotu podatku byłoby skuteczne znaczy komornik zająłby cały zwrot?

Przeczytaj też: Jak długo ważne jest zajęcie wierzytelności?

Pyta Pan o to, czy w takiej sytuacji musiałby wysłać kolejne zajęcie? Nie, to znaczy tegoroczne zajęcie też byłoby ważne przez cały rok pomimo ściągnięcia całego zwrotu podatku skoro komornik nie ściągnął całej należności (gdyby ściągnął to umorzyłby egzekucję jako zakończoną).

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć ulgę na dziecko?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 lipca, 2022

Komentarze do 'Ile jest ważne zajęcie komornicze w urzędzie skarbowym?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Trafna uwaga; każdy się mądrzy w internetowych portalach z tym przepisem zapominając, że dotyczy tylko postępowania egzekucyjnego w administracji a kodeks postępowania cywilnego a więc do egzekucji sądowej stosujący się, nic w tej kwestii nie stanowi.

  Hello

  15 lip 22 o 14:05

 2. Zajęcie komornicze obejmuje też wierzytelności przyszłe i urząd skarbowy jako tzeciodłużnik nie jest wyjątkiem w tym obowiązku. Dopóki komornik nie uchyli zajęcia wierzytelności…

  Berry

  16 lip 22 o 14:18

 3. Faktem jest, że komornik w danym roku kalendarzowym tylko raz wysyła do skarbówki zajecie, od razu na wstępie egzekucji.

  stop fruktozie

  21 lip 22 o 13:00

Skomentuj