Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie wierzytelności przyszłej hipoteką

Brak komentarzy

Pytanie: Czy istnieje możliwość ustanowienia hipoteki zabezpieczającej wierzytelność przyszłą? Na przykład podpisałem umowę o roboty budowlane na konkretną kwotę, jeszcze nie przystąpiłem do prac i chciałbym zabezpieczyć tą przyszła wierzytelność na hipotece budynku w którym roboty mam wykonywać. Klient jest gotów zgodzić się na to.

Odpowiedź: Cechą hipoteki jest akcesoryjność czyli mówiąc “normalnie” 😉 nie może być ustanowiona hipoteka bez istnienia wierzytelności którą ta hipoteka zabezpiecza ale… Istnieje od tego nazwijmy, wyjątek – na podstawie art. 68. pkt 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece który to przepis jasno stanowi, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

A zatem tak, możliwe jest zabezpieczenie hipoteką także przyszłej wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

10 grudnia, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj