Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie wierzytelności a przedawnienie

6 komentarzy

Czy zajęcie wierzytelności przez komornika przerywa bieg jej przedawnienia? A czy zajęcie już przedawnionej wierzytelności powoduje, że staje taka wierzytelność znów nieprzedawniona albo czy dłużnik takiej zajętej wierzytelności czyli trzeciodłużnik w postępowaniu egzekucyjnym musi ją spłacić na konto komornika?

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

Najpierw odpowiedź na pierwsze pytanie. Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika jako wymieniony wyżej organ powołany do egzekwowania roszczeń przerywa bieg przedawnienia roszczenia zleconego mu do egzekucji ale nie przerywa biegu przedawnienia wierzytelności dłużnika którą zajmuje u trzeciodłużnika. Do przerwania biegu jej przedawnienia dojdzie jednak jeżeli trzeciodłużnik w odpowiedzi na zajęcie wierzytelności uzna to roszczenie. A coś musi komornikowi odpowiedzieć na zajęcie, pod rygorem zostania ukaranym grzywną.

Przeczytaj też: Zajęcie wierzytelności kontrahenta przez komornika – odpowiedź na pismo

Teraz odpowiedź na drugie pytanie. Otóż nie, zajęcie wierzytelności przedawnionej oczywiście nie powoduje, że staje się znów nieprzedawnioną. Trzeciodłużnik czyli dłużnik zajętej wierzytelności nie musi jej zapłacić – może powołać się na przedawnienie.

Więcej o zajęciu wierzytelności: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 lipca, 2020

Komentarze do 'Zajęcie wierzytelności a przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Najlepiej odpisać komornikowi że wierzytelność jest sporna, nie wnikając w zmyślone (albo niezmyślone) szczegóły. To wystarczy na komornika a i sam wierzyciel egzekwujący może się tym zniechęcić i nie wstępować na drogę sądową. I wierzytelność przedawni się.

  Giewont

  1 wrz 21 o 14:33

 2. Dłużnik jako wierzyciel wierzytelności zajętej też jest uprawniony do wniesienia powództwa.

  admin

  1 wrz 21 o 17:04

 3. Ja na każde zajęcie wierzytelności odpowiadam, że wierzytelność jest sporna nawet jeżeli wcześniej nic wierzycielowi w tym temacie nie zakomunikowałem.

  Tomek

  30 wrz 21 o 19:06

 4. Ja też odpowiadam że sporna i komornik jest wówczas bezradny, bo to nie do niego tylko do sądu należy ocena. Jeden mnie straszył bezprawnie ukaraniem grzywną, szkoda że nie nagrałem rozmowy.

  kicki

  10 lis 21 o 13:20

 5. Taka zajęta a niepłacona wierzytelność najczęściej się przedawni bo nikt tego do sądu nie skieruje choć można przecież.

  apacz

  17 lut 22 o 08:09

 6. Gdybym był wierzycielem zajętej wierzytelności to bym skierował do sądu, to ze wszech miar wskazane.

  admin

  17 lut 22 o 08:23

Skomentuj