Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cesja wierzytelności zajętej przez komornika

18 komentarzy

Pytanie: Komornik zajął moją wierzytelność ze sprzedaży towaru, stwierdzoną fakturą. Czy ja wskutek tego zajęcia już nie mam prawa sprzedać tej wierzytelności czyli dokonać jej cesji?

Przeczytaj też: Potrącenie czyli kompensata należności. Znaczenie cesji

Odpowiedź: Ma Pan prawo dokonać cesji zajętej wierzytelności. Zajęcie wierzytelności (w ogóle prawa jak i ruchomości jak i nieruchomości) w trakcie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia dłużnika prawa do jej zbycia. Sprzedaż w takiej sytuacji nie ma jednak wpływu na bieg postępowania egzekucyjnego z tej wierzytelności. Oznacza to, że egzekucja z niej może być dalej prowadzona – w tej sytuacji przeciwko nabywcy tej wierzytelności. Wierzytelność zatem pozostaje zajęta pomimo dokonania jej przelewu – cesji.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 października, 2021

Komentarze do 'Cesja wierzytelności zajętej przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jak to się ma do przestępstwa udaremniania egzekucji poprzez zbywanie zajętej rzeczy? Dostrzegam tu sprzeczność pomiędzy tą swobodą rozporządzania, w tym zbywania zajętej rzeczy a odpowiedzialnością karną z udaremnianie egzekucji.

  ogar

  17 paź 21 o 08:56

 2. Też się nad tym zastanawiałem… Przytoczmy brzmienie art. 300 § 2 KK (Kodeksu karnego) “Kto, W CELU UDAREMNIENIA WYKONANIA ORZECZENIA SĄDU lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

  Jeżeli zatem zbycie składnika majątku (w tym wierzytelności) nie ma na celu udaremnienia egzekucji jako że dłużnik dysponuje innym majątkiem z którego komornik może zaspokoić wierzyciela, no to chyba nie popełnia przestępstwa…

  admin

  17 paź 21 o 09:33

 3. Też tak uważam. Prócz tego, to jeżeli dłużnik sprzeda zajętą nieruchomość albo samochód albo waśnie wierzytelność w których to przypadkach wiadomo, kto jest nabywcą, to można prowadzić egzekucję przeciwko nabywcy wiedząc kto nim jest. A jeżeli dłużnik sprzeda przykładowo zajęty mebel na targu staroci nie wiadomo komu, to inna sprawa.

  ogar

  17 paź 21 o 09:49

 4. Zapominacie o tym, że jeżeli nabywca kupił w dobrej wierze, to staje się pełnoprawnym właścicielem i egzekucja nie wchodzi w grę w takiej sytuacji. A istnieje domniemanie dobrej wiary. I wykaż przed sądem, że wiedział o tym, że wierzytelność jest zajęta. Nie wykażesz.

  albert

  17 paź 21 o 10:47

 5. Ochrona nabywcy działającego w dobrej wierze nie dotyczy wierzytelności.

  admin

  17 paź 21 o 15:07

 6. Tak, nie dotyczy takich wierzytelności jak w pytaniu, jedynie dotyczy wierzytelności na okaziciela.

  ogar

  17 paź 21 o 16:19

 7. Gdyby mi ktoś sprzedał wierzytelność zajętą przez komornika to zgłosiłbym wyłudzenie pieniędzy, bo to nic innego nie jest jeżeli nie jestem chroniony domniemaniem działania w dobrej wierze będąc nabywcą zajętej przez komornika wierzytelności.

  Anonim

  20 paź 21 o 04:27

 8. Tak, myślę, że jest to wyłudzenie w takiej sytuacji. Wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  admin

  21 paź 21 o 05:50

 9. Może i wyłudzenie ale co po tym poszkodowanemu, pieniędzy nie odzyska gdyz przeciez zbywca ma komornika.

  Hi

  22 paź 21 o 15:08

 10. Może komornik wyegzekwuje należność (chodzi o egzekucję w toku teraz). A w wyroku karnym obowiązek naprawienia szkody pod rygorem zarządzenia wykonania zawieszonej kary więzienia może zmobilizować dłużnika do zapłaty.

  admin

  22 paź 21 o 21:24

 11. Może też być tak, że dłużnik nie poinformuje komornika komu sprzedał wierzytelność. W takiej sytuacji komornik może tego dowiedzieć się tylko od dłużnika zajętej wierzytelności ale ten tez może nie wiedzieć, przynajmniej do czasu.

  Jacel

  24 paź 21 o 09:37

 12. Wraz z dokonaniem cesji wierzytelności należy poinformować o cesji dłużnika, w umowie cesji może to być nabywca lub zbywca. Dla wiarygodności powinien ten obowiązek spoczywać na zbywcy wierzytelności.

  piwek

  28 paź 21 o 21:23

 13. Czy nabywca wierzytelności która okazała się być zajętą, ma prawo żądać od zbywcy naprawienia szkody którą z tego tytułu – egzekucji poniesie?

  Bożena

  1 gru 21 o 14:09

 14. Tak, może.

  admin

  1 gru 21 o 18:36

 15. A jeżeli zbywca działał w dobrej wierze to też ponosi odpowiedzialność wobec nabywcy wierzytelności?

  Ludwig

  25 gru 21 o 15:02

 16. Skoro zbywca wierzytelności wie o jej zajęciu i zataja ten fakt przed nabywcą, to nie można mu (zbywcy) przypisać dobrej wiary.

  admin

  25 gru 21 o 15:42

 17. Faktycznie. A jeżeli nie ma domniemania dobrej wiary zbywcy, to jest zła wiara. Inna sprawa, że ewentualne odszkodowanie z tego tytułu jakie sąd niewątpliwie zasądzi od zbywcy zajętej wierzytelności, może być nie do wyegzekwowania od niego.

  Karolek

  10 sty 22 o 06:30

 18. Nawet nie musi to być zajęta wierzytelność ale sporna może być, kwestionowana przez domniemanego dłużnika. W sądzie można przegrać z pozoru oczywistą sprawę.

  szoku

  18 sty 22 o 18:06

Skomentuj