Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

2 komentarze

Pytanie: Mam pytanie w 2016 roku mąż podpisał umowę o pożyczkę na, która ja jako żona wyraziłam zgodę. W 2017 roku nastąpił rozwód a w 2020 podział majątku. W wyroku o podział majątku były mąż dostał dom a byłą żonę miał spłacić. Jednak spłacił tylko część ponieważ uznał że była żona jest mu winna połowę pieniędzy za pożyczkę. Napisał do byłej żony oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Rozumiem, że były mąż nie sformułował tego roszczenia z tytułu pożyczki w postępowaniu sądowym o podział majątku zakończonym prawomocnym orzeczeniem?

Przeczytaj też: Rozdzielność majątkowa a kredyt jednego z małżonków

Były mąż w sprawie o podział majątku powiedział o tej pożyczce jednak sąd w uzasadnieniu napisał tak :
“W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego przedmiotem podziału są jedynie aktywa majątku wspólnego, poza podzielnością pozostają zaś długi. Przyszłe raty kredytu są zobowiązaniem niewymagalnym w chwili orzekania o podział majątku Sad nie może natomiast dokonać podziału lub rozliczenia niespłaconych jeszcze długów, obciążających strony na skutek czynności prawnych podjętych przez nich w czasie trwania wspólności.”
Były mąż miał dostarczyć do sądu dokumenty dotyczące tego kredytu ale nie dostarczył. Ja również wzięłam kredyt w trakcie trwania małżeństwa jednak obecny wtedy mąż nie musiał wyrażać zgody.

Przeczytaj też: Spłata kredytu po rozwodzie

Jak chodzi o kredyt którego raty zostały przez byłego męża spłacone przed postępowaniem sądowym o podział majątku, to w uchwale z dnia 28 kwietnia 2010 roku, w sprawie III CZP 9/10, LEX nr 575796 Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli sąd w postanowieniu działowym nie zaliczył do dzielonej masy majątkowej jednego ze spornych składników oraz nie rozstrzygnął czy wchodzi on do dzielonego majątku czy też jest składnikiem majątku jednego z uczestników, ale zajął w tym przedmiocie stanowisko w uzasadnieniu orzeczenia – uczestnikowi żądającemu zaliczenia tego składnika do dzielonego majątku przysługuje apelacja.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia o podział majątku wspólnego

Jeżeli zatem sąd nie uwzględnił tej już spłaconej naówczas kwoty kredytu w postanowieniu o podziale majątku, to aktualne roszczenie z tego tytułu formułowane przez byłego męża pod adresem Pani jest spóźnione.

Jak chodzi natomiast o raty kredytu / pożyczki niespłacone do czasu postępowania sądowego, to były mąż może obecnie / w przyszłości żądać od Pani zwrotu połowy kwoty spłaconej przez niego w formie rat i w tym zakresie może dokonać potrącenia.

Przeczytaj też: Spłata mieszkania po podziale majątku z potrąceniem

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Nawet jeśli ja wyraziłam tylko zgodę na kredyt nie jestem kredytobiorca.
Czy ja również mogę żądać zwrotu połowy kosztów mojego kredytu.

Przeczytaj też: Darowizny bez zgody współmałżonka przed podziałem majątku

Tak, pomimo tego że tylko wyraziła Pani zgodę (a nie była Pani solidarnym kredytobiorcą). W takim przypadku bank ma prawo żądać egzekucji z majątku wspólnego; przyjmuje się, że taki kredyt wchodzi do majątku wspólnego. Kredyt zaciągnięty bez zgody małżonka – nie wchodzi do majątku wspólnego. Aby skutecznie żądać od byłego męża spłaty połowy takiego kredytu zaciągniętego przez Panią, musiałaby Pani wykazać, że środki zostały spożytkowane na cele rodziny.

Przeczytaj też: Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 kwietnia, 2022

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie'

Subscribe to comments with RSS

  1. A czy ten jej były mąż nie musi mieć żadnego wyroku sądu żeby zrobić taki ruch znaczy się potrącenie oraz czy taki ruch nie powinien zostać wykonany od razu przed uprawomocnieniem się wyroku? Są jakieś przepisy co do takiej sytuacji?

    Doom

    16 kw. 22 o 13:33

  2. Nie, do dokonania potrącenia wierzytelność męża nie musi być zasądzona. Pani jednak może nie uznać potrącenia. I jeżeli uruchomi pani egzekucję komorniczą, to były mąż będzie mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne oparte na podstawie potrącenia.

    admin

    16 kw. 22 o 15:11

Skomentuj