Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?

4 komentarze

Jedna Pani zapytała mnie dziś, jakie koszty sądowe ponosi dłużnik. Zastanawia się nad tym, czy nie spłacać według niej spornego długu, czy lepiej zapłacić aby nie narażać się na dodatkowe koszty – postępowania sądowego jeżeli sąd uwzględni powództwo wierzyciela (w jej wypadku firmy windykacyjnej która kupiła ten jej dług). Musiałaby mu wtedy zwrócić poniesione przezeń koszty postępowania sądowego – tak to działa, sąd w wyroku nakazuje pozwanemu je także i te koszty zwrócić.

Przeczytaj też: Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

Wysokość kosztów postępowania sądowego zależne są od dwóch czynników. Po pierwsze, od wysokości wartości przedmiotu sporu czyli kwoty podstawowej dochodzonej w pozwie; to opłata sądowa, od pozwu. Po drugie od tego, czy powoda – wierzyciela reprezentował (lub choćby tylko pozew wniósł) profesjonalny pełnomocnik czyli radca prawny lub adwokat.

Jak chodzi o opłaty od pozwu, to są to opłaty stosunkowe zależne właśnie od wartości przedmiotu sporu:

Przeczytaj też: Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych;
8) ponad 20000 zł – opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł.

Należy też mieć na względzie możliwość dokonania przez wnoszącego pozew kapitalizacji odsetek już narosłych czyli dodania ich do wartości podstawowej długu i wskazania tej sumy jako wartości przedmiotu sporu. Ta operacja może znacznie podnieść wartość przedmiotu sporu a więc i opłatę stosunkową.

Przeczytaj też: “Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

I wspomniany już ewentualny drugi składnik kosztów to koszt zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika jeżeli wierzyciel zleci mu wniesienie pozwu miast wnieść pozew samodzielnie. Te również zależne są od wartości przedmiotu sporu. Najczęściej sąd zasądza tzw. stawkę minimalną a nie krotność tejże nawet gdy prawnik o to wnosi choć nie jest to wykluczone ale raczej w sprawach wymagających od prawnika dużego nakładu pracy. Poniżej podaję minimalne stawki zastępstwa procesowego:

Przeczytaj też: Ile kosztuje egzekucja komornicza?

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jeżeli jednak pozwany dłużnik nie wniesie sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty, to stawki te ulegają zmniejszeniu i zasądzane są:

Przeczytaj też: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Przeczytaj też: Koszty biegłego sądowego – kto ponosi

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 sierpnia, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Jakie koszty sądowe ponosi dłużnik?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jak to właśnie zazwyczaj jest, czy taka firma windykacyjna wnosi do sądu za pośrednictwem prawnika i powstają z tego tytułu koszty zastępstwa procesowego?

  Wolak

  7 sie 22 o 07:05

 2. Nie wiem ale zapłacenie prawnikowi z góry wiąże się z ryzykiem nieodzyskania tych pieniędzy ponieważ egzekucje komornicze często kończą się bezskutecznie a pozew o zapłatę pożyczki jest prosty, sam jako windykator pisałem skutecznie mnóstwo niebędąc prawnikiem.

  admin

  7 sie 22 o 09:03

 3. Spółka z o.o. otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym. Jako członek zarządu złożyłem sprzeciw i sąd ustalił rozprawę – stawiennictwo osobiste: nieobowiązkowe. Na rozprawie nie pojawił się ani pozwany ani powód(oczywiście pełnomocnicy również nie). Czy w związku z tym mogę żądać po powoda obniżenia jakiś opłat sądowych czy zastępstwa procesowego? A co jeśli pozwany by był na rozprawie, a nie pojawił się nikt od powoda?

  manek

  19 lis 23 o 14:23

 4. Nie, nie są to podstawy do obniżenia kosztów zastępstwa procesowego w stawce minimalnej.

  admin

  19 lis 23 o 16:22

Skomentuj