Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy mając nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym już mogę wystąpić do komornika o egzekucję należności? Przeczytałem gdzieś taką informację ale gdzie indziej, że można wystąpić o zabezpieczenie roszczenia a o egzekucji ani słowa, jak to jest? Czy zabezpieczenie a egzekucja to praktycznie to samo?

Odpowiedź: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia to nie to samo. Wyegzekwowane od dłużnika roszczenie otrzymuje wierzyciel natomiast zabezpieczone roszczenie jeżeli są to pieniądze, przekazywane są przez komornika do depozytu sądowego.

Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany (nie na podstawie weksla ani czeku) w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Uwaga – wykonalny jak chodzi o zabezpieczenie roszczenia a nie egzekucję. Jeżeli natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest wydany na podstawie weksla lub czeku, to staje się natychmiast wykonalny i w tym przypadku chodzi o wykonanie egzekucji. Jednak w razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj