Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia

Jeden komentarz

Pytanie: Czy mając nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym już mogę wystąpić do komornika o egzekucję należności? Przeczytałem gdzieś taką informację ale gdzie indziej, że można wystąpić o zabezpieczenie roszczenia a o egzekucji ani słowa, jak to jest? Czy zabezpieczenie a egzekucja to praktycznie to samo?

Odpowiedź: Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia to nie to samo. Wyegzekwowane od dłużnika roszczenie otrzymuje wierzyciel natomiast zabezpieczone roszczenie jeżeli są to pieniądze, przekazywane są przez komornika do depozytu sądowego.

Przeczytaj też: Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przez komornika

Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany (nie na podstawie weksla ani czeku) w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Uwaga – wykonalny jak chodzi o zabezpieczenie roszczenia a nie egzekucję. Jeżeli natomiast nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest wydany na podstawie weksla lub czeku, to staje się natychmiast wykonalny i w tym przypadku chodzi o wykonanie egzekucji. Jednak w razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

Przeczytaj też: Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 listopada, 2020

1 komentarz do 'Egzekucja a zabezpieczenie roszczenia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zabezpieczenie roszczenia na wniosek wierzyciela niesie ze sobą takie ryzyko, że jeżeli powództwo zostanie oddalone, to pozwany może żądać odszkodowania za np., zamrożenie mu środków na koncie firmowym a ściślej, za przekazanie ich na ten czas do depozytu.

    Mario

    12 lut 21 o 21:18

Skomentuj