Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zwrotu rzeczy – dokumentów

11 komentarzy

Pytanie: Zawarłem umowę z firmą windykacyjna powierzając jej oryginał prawomocnego nakazu zapłaty do egzekucji komorniczej. Egzekucja zakończyła się bezskutecznie, komornik umorzył ją, tak przynajmniej twierdzi windykator, i komornik odesłał im nakaz. Wypowiedziałem firmie windykacyjnej umowę zgodnie z jej postanowieniem żądając zwrotu dokumentów a przede wszystkim tego nakazu zapłaty. Zgodnie z umową, nic im nie jestem winien a oni nie zwracają mi dokumentów zapewniając wielokrotnie co kilka dni że “już dziś to na pewno wyślemy”. Chcę wysłać im formalne wezwanie przedsądowe do zwrotu, co w takim wezwaniu napisać?

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór

Odpowiedź: Na gruncie cywilnym należy to powołać się na art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. Jest to roszczenie windykacyjne. Dokumenty to też są rzeczy materialne zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego.

Możliwe jednak, że bardziej motywujące będzie dla windykatorów zagrożenie konsekwencjami karnymi w tej kwestii. Oto bowiem art. 276 Kodeksu karnego stanowi, że kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Uporczywe niezwracanie dokumentu jest traktowane jest jako usuwanie go – czynienie go niedostępnym dla właściciela.

Przeczytaj też: Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego?

I tak też, może Pan sformułować wezwanie o np. takiej treści:

Przedsądowe wezwanie do zwrotu dokumentów

Na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego oraz w związku z rozwiązaniem umowy o windykację … wzywam do zwrotu – odesłania mi powierzonego Wam prawomocnego nakazu zapłaty … w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Po bezskutecznym upływie wyżej określonego terminu bezzwłocznie wystąpię z powództwem o zwrot tej rzeczy.

Ponadto, w przypadku bezskutecznego upływu wyżej określonego terminu złożę w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 276 Kodeksu karnego.

                                                                                                                       Podpis:

Przeczytaj też: Komornik zgubił tytuł wykonawczy

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 grudnia, 2020

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu rzeczy – dokumentów'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy to wezwanie jest też odpowiednie do wydania rzeczy?

  Anonim

  15 lut 21 o 08:58

 2. Oczywiście, zwrot rzeczy w tym dokumentów to wydanie rzeczy, powyższe przykładowe wezwanie można wykorzystać jako wezwanie do zwrotu innego rodzaju rzeczy.

  admin

  15 lut 21 o 14:01

 3. ewentualnie można też zgłosić przywłaszczenie czyli art. 284 kk jeżeli chodzi przykładowo o papier wartościowy?

  Stefek

  19 maj 21 o 19:16

 4. Tak, w takim przypadku można.

  admin

  19 maj 21 o 21:56

 5. Przede wszystkim zawiadomienie o przywłaszczeniu, bo bezpłatne. Za założenie sprawy w sądzie cywilnym trzeba zapłacić.

  Arek

  24 sie 21 o 21:41

 6. Ten art. 276 kk jest całkiem skuteczny, my zawsze od tego zaczynamy i w 90% następuje zwrot dokumentów często nawet jak tylko tamten otrzyma wezwanie na policję.

  Jeden

  15 sty 22 o 07:13

 7. Czy konieczne jest osobiste przesłuchanie na policji osoby która złoży zawiadomienie o zatrzymywaniu dokumentu?

  Tamek

  26 sty 22 o 08:57

 8. Tak, przyjęcie zawiadomienia do protokołu jest konieczne, bez tego organy ścigania nie podejmą czynności w sprawie, nie skontaktują się z osobą przetrzymującą dokument.

  admin

  26 sty 22 o 09:03

 9. Zawsze można odpowiedzieć, że dokument się zgubił. I co mi policja zrobi? Nic nie zrobią. Zgubić ludzka rzecz.

  cogito ergo sum

  21 mar 22 o 09:16

 10. Każdy może powiedzieć, że zgubił coś mu powierzonego, pieniądze też i myślisz że każdemu uwierzą?

  Anonim

  21 mar 22 o 14:40

 11. Kolega zgubił wyrok powierzony mu do windykacji i nawet sprawy nie było tylko do sądu wierzyciel wystąpił po nowy i otrzymał.

  cogito ergo sum

  21 mar 22 o 16:33

Skomentuj