Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego?

2 komentarze

Pytanie: Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego? Podobno niektórzy notariusze i inni urzędnicy kwestionują takie wydruki.

Odpowiedź: Zależy jaki wydruk. Zgodnie bowiem z art. 364 ust. 7 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd. Jednakże zgodnie z art. 364 ust. 4 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Takie dokumenty wysyłane są wnioskodawcy w formacie PDF pocztą elektroniczną i takowe oraz ich wydruki posiadają moc dokumentu urzędowego i urzędy, notariusze* i inni, nie mają prawa ich kwestionować.

*Notariusz nie jest urzędnikiem państwowym, choć sporządzane przez niego dokumenty mają charakter dokumentu urzędowego, to tak przy okazji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2021

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Czy wydruk z EKW ma moc dokumentu urzędowego?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Znane są przypadki nie uznawania przez niedouczonych urzędasów szczególnie starszej daty wydruków z pdf ale to już chyba przeszłość.

    Anonim

    21 Lut 21 o 08:21

  2. Niektórzy myślą, że pdf jest nie do podrobienia a tak nie jest a już jak chodzi o wydruki to chyba oczywiste, że można podrobić.

    Mateusz

    13 Maj 21 o 14:39

Skomentuj