Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a Kodeks cywilny

Brak komentarzy

Pytanie: Który art. kc reguluje istnienie przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wertuję i nie mogę znaleźć. Czy może winnym akcie prawnym to jest?

Odpowiedź: Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności jest umową nienazwana i w Kodeksie cywilnym ani w innym akcie prawnym brak stosownych przepisów choć w orzecznictwie jest o niej sporo i oczywiście jest uznawana.

Rozumiem, a czy przewłaszczenie nie jest tożsame z zastawem?

Nie. zabezpieczenie w formie przewłaszczenia jest korzystniejsze dla wierzyciela niż zastaw. Przede wszystkim, rzecz przewłaszczona staje się własnością wierzyciela. Dla dłużnika to też korzystniejsza opcja niż zastaw ponieważ rzecz przewłaszczona pozostaje w jego władaniu w przeciwieństwie do zastawu zwykłego (nie do zastawu rejestrowego). Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie może być tworzona ze znaczną swobodą. Można w niej zastrzec na przykład, że dłużnik może sprzedawać przewłaszczony na wierzyciela towar pod warunkiem uzupełniania sprzedanych rzeczy takimi samymi co do gatunku.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 grudnia, 2020

kategoria windykacja

Skomentuj