Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie konta w SKOK przez komornika

Brak komentarzy

Pytanie: Czy komornik może zająć konto w SKOK? Pytam głównie dlatego, że jak się dowiedziałem, żaden SKOK nie współpracuje z OGNIVO.

Odpowiedź: Skoro komornik może zająć wierzytelność z rachunku bankowego, to niby dlaczego nie mógłby zająć wierzytelności z rachunku w SKOK? Oczywiście, że może zająć. Dział III Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy egzekucji z rachunków bankowych i w tymże dziale znajduje się też art. 8934 Kpc stanowiący, że przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Nie jest prawdą, że SKOK-i nie są zrzeszone w systemie OGNIVO, bo są zrzeszone i według komunikatu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 30 lipca 2020 roku, od października 2020 istnieje możliwość zajmowania rachunków w SKOK drogą elektroniczną, czyli tak jak rachunków bankowych: https://pamietnikwindykatora.pl/elektroniczne-zajecie-rachunku-bankowego-czyli-komornik-moze-szybszy-od-dluznika/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 grudnia, 2020

Skomentuj