Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór

11 komentarzy

Pytanie: Reprezentuję pracodawcę który zwolnił pracownika i ten pracownik uchyla się od zwrotu sprzętu firmowego w postaci komputera – laptopa oraz telefonu komórkowego. Czy mógłby nam Pan pomóc w sporządzeniu skutecznego wezwania tego byłego pracownika do zwrotu tego sprzętu służbowego albo wskazać wzór takiego wezwania?

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze samochodu służbowego

Odpowiedź: Zwrotu powierzonego mienia można dochodzić zarówno w postępowaniu cywilnym jak też w postępowaniu karnym jako że uchylanie się od zwrotu powierzonego mienia może zostać potraktowane jako przywłaszczenie. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia może więc mieć brzmienie na przykład takie:

WEZWANIE DO ZWROTU SŁUŻBOWEGO MIENIA

W związku z zakończeniem przez Pana świadczenia pracy na rzecz naszej firmy niniejszym wzywam pana do zwrotu służbowego mienia w postaci firmowego laptopa … oraz telefonu komórkowego … w terminie nieprzekraczalnym siedmiu dni od daty otrzymania przez Pana niniejszego wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu wyżej określonego terminu skierujemy do sądu pozew o zwrot wyżej wymienionych rzeczy stanowiących własność pracodawcy.

Ponadto, w przypadku niezwrócenia tegoż mienia w wyżej określonym terminie, zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podpis

Przeczytaj też: Przywłaszczenie leasingu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Najpierw do sądu cywilnego i dopiero z wyrokiem cywilnym ewentualnie zawiadomienie o przywłaszczeniu?

  Sandra

  20 Lut 21 o 16:19

 2. Ja bym najpierw złożył zawiadomienie o przywłaszczeniu, nie podlega to opłacie i może skutecznie przestraszyć, nie trzeba do tego mieć wyroku sądu cywilnego. A egzekucja cywilnego wyroku może okazać się nieskuteczną.

  admin

  20 Lut 21 o 21:00

 3. Czy jeżeli przywłaszczenie zostanie umorzone, to po wyroku i bezskutecznej egzekucji komorniczej można jeszcze zgłosić przywłaszczenie?

  Gośka

  12 Maj 21 o 17:10

 4. Polecam Pani zapoznanie się z art. 327 kpk
  § 1.
  Umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. Przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.
  § 2.
  Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nie znane w poprzednim postępowaniu.

  admin

  12 Maj 21 o 17:18

 5. Potrafią takie prawne a raczej pseudo prawne wygibasy robić aby tylko umorzyć ewidentne przywłaszczenie mienia, że w głowie się kręci czytając to. Niestety pokrzywdzony jest wobec tego bezradny.

  Starek

  13 Lip 21 o 18:20

 6. A jeśli pracodawca zalega mi z zapłatą wynagrodzenia to czy mogę zatrzymać jego mienie do momentu uzyskania wypłaty lub wyegzekwowania jej przez komornika?

  Mariusz

  18 Sie 21 o 15:54

 7. Nie może Pan, żaden przepis nie uprawnia do tego w takiej sytuacji

  admin

  19 Sie 21 o 06:27

 8. To dziwne bo w przypadku najmu jest tak że jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu wówczas wynajmujący może zatrzymać jego rzeczy.

  Mirek

  12 Wrz 21 o 08:03

 9. … bo jak chodzi o najem, ma to oparcie w przepisie prawa a zatrzymanie służbowego mienia z powodu niewypłaconego wynagrodzenia nie ma oparcia w przepisach.

  admin

  12 Wrz 21 o 11:44

 10. Jest coś takiego jak samopomoc obywatelska i zgodnie z tym można zatrzymać rzecz dłużnika nie ważne w jakiej sprawie.

  elek78

  27 Paź 21 o 16:02

 11. Nie ma w przepisach żadnej “samopomocy obywatelskiej”.

  admin

  27 Paź 21 o 20:51

Skomentuj