Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór

2 komentarze

Pytanie: Reprezentuję pracodawcę który zwolnił pracownika i ten pracownik uchyla się od zwrotu sprzętu firmowego w postaci komputera – laptopa oraz telefonu komórkowego. Czy mógłby nam Pan pomóc w sporządzeniu skutecznego wezwania tego byłego pracownika do zwrotu tego sprzętu służbowego albo wskazać wzór takiego wezwania?

Odpowiedź: Zwrotu powierzonego mienia można dochodzić zarówno w postępowaniu cywilnym jak też w postępowaniu karnym jako że uchylanie się od zwrotu powierzonego mienia może zostać potraktowane jako przywłaszczenie. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia może więc mieć brzmienie na przykład takie:

WEZWANIE DO ZWROTU SŁUŻBOWEGO MIENIA

W związku z zakończeniem przez Pana świadczenia pracy na rzecz naszej firmy niniejszym wzywam pana do zwrotu służbowego mienia w postaci firmowego laptopa … oraz telefonu komórkowego … w terminie nieprzekraczalnym siedmiu dni od daty otrzymania przez Pana niniejszego wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu wyżej określonego terminu skierujemy do sądu pozew o zwrot wyżej wymienionych rzeczy stanowiących własność pracodawcy.

Ponadto, w przypadku niezwrócenia tegoż mienia w wyżej określonym terminie, zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podpis

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2021

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór'

Subscribe to comments with RSS

  1. Najpierw do sądu cywilnego i dopiero z wyrokiem cywilnym ewentualnie zawiadomienie o przywłaszczeniu?

    Sandra

    20 Lut 21 o 16:19

  2. Ja bym najpierw złożył zawiadomienie o przywłaszczeniu, nie podlega to opłacie i może skutecznie przestraszyć, nie trzeba do tego mieć wyroku sądu cywilnego. A egzekucja cywilnego wyroku może okazać się nieskuteczną.

    admin

    20 Lut 21 o 21:00

Skomentuj