Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór

16 komentarzy

Pytanie: Reprezentuję pracodawcę który zwolnił pracownika i ten pracownik uchyla się od zwrotu sprzętu firmowego w postaci komputera – laptopa oraz telefonu komórkowego. Czy mógłby nam Pan pomóc w sporządzeniu skutecznego wezwania tego byłego pracownika do zwrotu tego sprzętu służbowego albo wskazać wzór takiego wezwania?

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze samochodu służbowego

Odpowiedź: Zwrotu powierzonego mienia można dochodzić zarówno w postępowaniu cywilnym jak też w postępowaniu karnym jako że uchylanie się od zwrotu powierzonego mienia może zostać potraktowane jako przywłaszczenie. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za pracę – wzór

Wezwanie do zwrotu służbowego mienia może więc mieć brzmienie na przykład takie:

WEZWANIE DO ZWROTU SŁUŻBOWEGO MIENIA

W związku z zakończeniem przez Pana świadczenia pracy na rzecz naszej firmy niniejszym wzywam pana do zwrotu służbowego mienia w postaci firmowego laptopa … oraz telefonu komórkowego … w terminie nieprzekraczalnym siedmiu dni od daty otrzymania przez Pana niniejszego wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu wyżej określonego terminu skierujemy do sądu pozew o zwrot wyżej wymienionych rzeczy stanowiących własność pracodawcy.

Ponadto, w przypadku niezwrócenia tegoż mienia w wyżej określonym terminie, zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Zgodnie bowiem z art. 284 § 2 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podpis

Przeczytaj też: Przywłaszczenie leasingu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2021

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu służbowego mienia – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Najpierw do sądu cywilnego i dopiero z wyrokiem cywilnym ewentualnie zawiadomienie o przywłaszczeniu?

  Sandra

  20 lut 21 o 16:19

 2. Ja bym najpierw złożył zawiadomienie o przywłaszczeniu, nie podlega to opłacie i może skutecznie przestraszyć, nie trzeba do tego mieć wyroku sądu cywilnego. A egzekucja cywilnego wyroku może okazać się nieskuteczną.

  admin

  20 lut 21 o 21:00

 3. Czy jeżeli przywłaszczenie zostanie umorzone, to po wyroku i bezskutecznej egzekucji komorniczej można jeszcze zgłosić przywłaszczenie?

  Gośka

  12 maj 21 o 17:10

 4. Polecam Pani zapoznanie się z art. 327 kpk
  § 1.
  Umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. Przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.
  § 2.
  Prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nie znane w poprzednim postępowaniu.

  admin

  12 maj 21 o 17:18

 5. Potrafią takie prawne a raczej pseudo prawne wygibasy robić aby tylko umorzyć ewidentne przywłaszczenie mienia, że w głowie się kręci czytając to. Niestety pokrzywdzony jest wobec tego bezradny.

  Starek

  13 lip 21 o 18:20

 6. A jeśli pracodawca zalega mi z zapłatą wynagrodzenia to czy mogę zatrzymać jego mienie do momentu uzyskania wypłaty lub wyegzekwowania jej przez komornika?

  Mariusz

  18 sie 21 o 15:54

 7. Nie może Pan, żaden przepis nie uprawnia do tego w takiej sytuacji

  admin

  19 sie 21 o 06:27

 8. To dziwne bo w przypadku najmu jest tak że jeżeli najemca zalega z zapłatą czynszu wówczas wynajmujący może zatrzymać jego rzeczy.

  Mirek

  12 wrz 21 o 08:03

 9. … bo jak chodzi o najem, ma to oparcie w przepisie prawa a zatrzymanie służbowego mienia z powodu niewypłaconego wynagrodzenia nie ma oparcia w przepisach.

  admin

  12 wrz 21 o 11:44

 10. Jest coś takiego jak samopomoc obywatelska i zgodnie z tym można zatrzymać rzecz dłużnika nie ważne w jakiej sprawie.

  elek78

  27 paź 21 o 16:02

 11. Nie ma w przepisach żadnej “samopomocy obywatelskiej”.

  admin

  27 paź 21 o 20:51

 12. Dzień dobry. Co w sytuacji kiedy pracodawca domaga się zwrotu mienia, którego tak naprawdę nie otrzymałam? Nie podpisywałam żadnego odbioru mienia ani nic podobnego, a pracodawca wymusza oddanie?

  Marta

  4 lis 22 o 08:28

 13. Dzień dobry, odpowiedzieć mu, że nie otrzymała Pani tegoż mienia i wskazać mu drogę sądową a nawet karną (z pouczeniem go, ze wnoszenie fałszywych zawiadomień o przywłaszczeniu jest przestępstwem). To on musi udowodnić, że przekazał Pani mienie a nie Pani – że nie przekazał.

  admin

  4 lis 22 o 09:50

 14. Rozumiem… Miałam nadzieję że obejdzie się bez takich sformułowań… Skoro nic nie podpisywałam to jestem bezpieczna? Czy może sobie powołać świadków, którzy stwierdzą że było przekazanie?

  Marta

  4 lis 22 o 09:53

 15. Może Pani mu w ogóle nie odpowiadać.

  Co do świadków to istnieje ryzyko, że sąd da wiarę ich zeznaniom ale Pani może zauważyć przed sądem, że nie są oni wiarygodni jeżeli są to podwładni tego pracodawcy.

  admin

  4 lis 22 o 10:22

 16. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  Marta

  4 lis 22 o 10:26

Skomentuj