Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość konsumencka a brak majątku

4 komentarze

Pytanie: Czy z powodu całkowitego braku majątku u dłużnika sąd oddali jego wniosek o ogłoszenie upadłości? Nie mam zupełnie nic: pieniędzy, nieruchomości, ruchomości, żadnych wierzytelności a na dodatek jestem w tej chwili bez pracy.

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Nie, brak dochodów i majątku dłużnika nie jest przeszkodą w ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej. Co więcej, “dzięki” brakowi majątku który trzeba by spieniężyć w celu zaspokojenia wierzycieli, postępowanie upadłościowe zostanie szybciej zakończone. Nie oznacza ro jednak, że z uwagi na brak majątku wszystkie zobowiązania dłużnika zostaną umorzone w postępowaniu upadłościowym tzn. jest to możliwe ale tylko wówczas, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do podjęcia pracy zarobkowej z dochodów której można by w planie spłaty częściowo zaspokajać wierzycieli.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka a nowe długi

W przeciwnym wypadku czyli gdy dłużnik jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, to nawet mimo braku majątku i dochodów w czasie prowadzenia postępowania upadłościowego, zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli i w interesie dłużnika jest podjęcie pracy zarobkowej w celu zaspokajania wierzycieli zgodnie z wyznaczonym przez sąd planem spłaty. Jeżeli bowiem dłużnik nie wykona planu spłaty wierzycieli, to sąd może uchylić plan spłaty co jest równoznaczne z nieumorzeniem zobowiązań upadłego dłużnika.

Przeczytaj też: Plan spłaty wierzycieli a syndyk

A co z kosztami postępowania upadłościowego jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie jest ich w stanie ponieść dobrowolnie ani nie ma z czego ściągnąć tych kosztów?

Koszt złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości to tylko 30 złotych opłaty od wniosku i możliwe jest uzyskanie zwolnienia od tej opłaty z powodu braku środków. Natomiast koszty samego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika bez majątku ponosi skarb państwa.

Przeczytaj też: Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Upadłość konsumencka a brak majątku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nic tylko narobić długów i ogłaszać upadłość. A wierzyciele co mają zrobić? Ogłoszenie upadłości w większości przypadków oznacza dla wierzyciela niezaspokojenie najczęściej całkowite.

  Badi

  7 maj 21 o 17:37

 2. Potwierdzam, to znaczy konsumenckiej jeszcze nie miałem ale kilka firm łużników było w upadłości i nic nie otrzymałem. Najgorsze jest to, że i tak nie można po zakończeniu takiej bezskutecznej upadłości zwrócić się przeciwko dłużnikowi do komornika.

  Sender

  24 sie 21 o 21:30

 3. Czy środki zablokowane przez Bank w związku ze zbiegiem egzekucji komorniczych , po ogłoszeniu upadłości powinny zostać przekazane do syndyka?

  Renata

  4 mar 24 o 13:29

 4. Tak, powinny zostać przelane na rzecz masy upadłościowej.

  admin

  4 mar 24 o 13:42

Skomentuj