Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie nieruchomości a przedawnienie

Brak komentarzy

Pytanie: Chodzi mi o zajęcie nieruchomości dłużnika w egzekucji komorniczej. Pierwsze pytanie, to czy sam fakt – moment zajęcia nieruchomości powoduje przerwanie biegu przedawnienia egzekwowanej należności? Jeżeli tak, to jeszcze drugie pytanie o ty czy umorzenie egzekucji z nieruchomości z powodu niewniesienia przez wierzyciela zaliczki na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika, skutkuje nieuwzględnieniem tego okresu przerwania przedawnienia? Chyba coś takiego przeczytałem na jednym z blogów prawniczych.

Odpowiedź: Przerwanie biegu przedawnienia następuje już przez samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika i to nawet jeżeli okaże się, że nie ma czego zająć (brak ujawnionego majątku dłużnika). Skoro zatem doszło do zajęcia nieruchomości, to na pewno postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i bieg przedawnienia roszczenia został przerwany.

Jeżeli umorzenie egzekucji z nieruchomości z powodu takiej bezczynności wierzyciela (niewyłożenie zaliczki na opis i oszacowanie nieruchomości) będzie zarazem umorzeniem postępowania egzekucyjnego ogólnie ponieważ nie jest prowadzona egzekucja z jakiegoś innego składnika majątku dłużnika, to tak – skutek będzie w aspekcie przedawnienia taki, jakby egzekucja w ogóle nie została wszczęta.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 stycznia, 2021

Skomentuj