Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Upadłość konsumencka a nowe długi

3 komentarze

Pytanie: Czy będąc w upadłości konsumenckiej mogę zaciągać nowe długi? Wiem, że można w sensie takim, że jest to wykonalne czyli że da się ale czy jest to zgodne z prawem? A jeżeli można to czy nowy dług jest włączany do upadłości, zmieniając łączną kwotę i ewentualnie plan spłaty?

Przeczytaj też: Plan spłaty wierzycieli a syndyk

Odpowiedź: Należy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, to po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego. Wtedy konsument może zaciągać nowe zobowiązania; żaden przepis tego nie zabrania.

Druga sytuacja (o którą Panu chodzi), to zaciąganie długów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ale przed wykonaniem planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji upadły może zaciągać zobowiązania wyłącznie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego a na pewno nie należą do nich na przykład umowy o kredyt. Podobnie jak w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej 🙂 : Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną.

Art. 49118 prawa upadłościowego stanowi jasno, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie takiej czynności prawnej.

Zaciągnięcie przez upadłego konsumenta bez zgody sądu zobowiązania które tej zgody wymaga, naraża go na prawne konsekwencje w postaci uchylenia planu spłaty i umorzenia postępowania bez oddłużenia.

Przeczytaj też: Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Upadłość konsumencka a nowe długi'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mam pytanie. Czy upadłość konsumencką wpisuje się, odnotowuje w jakimś publicznym rejestrze w którym bank albo firma pożyczkowa może sprawdzić?

  Sebastian

  7 wrz 22 o 08:30

 2. Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy.

  admin

  7 wrz 22 o 09:49

 3. Nikt znaczy żaden bank nie da pożyczki upadłemu. W firmie pożyczkowej prawdopodobnie też nie otrzyma.

  Jurek

  8 wrz 22 o 21:07

Skomentuj