Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

2 komentarze

Już kilkakrotnie zadano mi pytanie o to, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Odpowiedź zawarta jest poniekąd w terminie “upadłość konsumencka”; upadłość może zostać więc ogłoszona wobec konsumenta. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową: https://pamietnikwindykatora.pl/kto-to-jest-konsument/

A dlaczego napisałem “poniekąd”? Dlatego, że wskutek niedawnej nowelizacji Prawa upadłościowego upadłość konsumencka może też zostać ogłoszona w stosunku do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie znacznie łatwiej ogłosić upadłość konsumencka i może tego dokonać praktycznie każdy konsument i każda osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą. Sąd już nie bada na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czy doprowadzenie do niewypłacalności dłużnika jest jego winą (działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem). Ustalenie tych okoliczności ma jednak znaczenie w odniesieniu do wyznaczenia przez sąd okresu w którym upadły dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania. Brak winy to plan spłaty do trzech lat, zawiniona niewypłacalność to plan spłaty od trzech do nawet siedmiu lat a w skrajnych przypadkach zawinienia to nawet odmowa ustalenia planu spłaty czyli całkowity brak możliwości oddłużenia.

Całkowite umorzenie długów w upadłości konsumenckiej wchodzi w grę tylko wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku oraz jest trwale niezdolny do pracy zarobkowej. W innych przypadkach jest to nazwijmy, częściowa upadłość konsumencka.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

17 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Kto może ogłosić upadłość konsumencką?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Osoba fizyczna prowadząca firmę może ogłosić upadłość konsumencka dopiero po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, po wyrejestrowaniu. Prowadząc firmę może ogłosić upadłość tylko jako przedsiębiorca i są różnice.

    Grzesiek

    17 sty 21 o 14:13

  2. Tak było w poprzednim stanie prawnym, obecnie osoba fizyczna wciąż prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką.

    admin

    17 sty 21 o 14:17

Skomentuj