Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zniesławienie firmy – kodeks karny

Jeden komentarz

Do stworzenia niniejszego krótkiego wpisu zainspirował mnie komentarz – pytanie czytelnika pod wpisem poprzednim dotyczącym żądania zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Jak słusznie zauważył komentator, powództwo o ochronę dóbr osobistych czyli proces cywilny kosztuje a nie wiadomo, czy osoba dokonująca naruszeń dóbr osobistych (innej osoby fizycznej albo firmy) w internecie lub w innej formie, jest wypłacalna czyli czy komornikowi uda się ściągnąć od niej zasądzone koszty procesu (które powód poniósł), zadośćuczynienie. Prócz tego, jeżeli sprawca wie, że “komornik nic mi nie zrobi”, to wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych może nie zrobić na nim pożądanego wrażenia. Takie wrażenie może jednak zrobić na nim postępowania karne a nawet zapowiedź wszczęcia takiegoż postępowania.

Przeczytaj też: Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

W sukurs w takich razach przychodzi zniesławianym zarówno osobom prywatnym jak i firmom art. 212 Kodeksu karnego przy czym jak chodzi o zniesławianie w internecie, to pokrzywdzone są najczęściej właśnie firmy. Wiele osób niby wie o czym traktuje ww. przepis ale nie wczytały się weń dokładnie i ni wiedzą, że właśnie i zniesławiane firmy mogą ten przepis prawny wykorzystać. Chodzi o wytłuszczone przeze mnie fragmenty w treści tegoż art. 212 KK:

Przeczytaj też: Zniesławienie w internecie – ustalenie sprawcy

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przeczytaj też: Pomówienie dłużnika w internecie

Jak zatem widać, przepis ten może wykorzystać także i zniesławiana, pomawiana firma gdy sprawca swym działaniem naraża ja na utratę zaufania potrzebnego w jej działalności gospodarczej. Zazwyczaj zniesławianie dokonywane jest na internetowych forach które są właśnie środkami masowego komunikowania się zatem zgodnie z brzmieniem § 2 ww. przepisu, sprawca może nawet trafić na rok do więzienia.

Przeczytaj też: Zniesławienie w internecie – właściwość sądu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 stycznia, 2021

kategoria inne

tag

1 komentarz do 'Zniesławienie firmy – kodeks karny'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dobrze wiedzieć, nam też od czasu do czasu przytrafia się jakiś głupi awanturujący się klient który nie przeczyta uważnie umowy po czym ma pretensje i grodzi upublicznianiem naszego rzekomego oszustwa.

    Ela

    18 sty 21 o 14:48

Skomentuj