Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa użyczenia samochodu a komornik

4 komentarze

Czy komornik może zająć i sprzedać samochód użyczony? Niektórych pytających interesuje, czy komornik może zająć samochód będący własnością dłużnika jeżeli samochód ten znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy użyczenia. Inni zaś pytają o to, czy komornik może zająć i sprzedać samochód jeżeli dłużnikiem jest osoba która która na podstawie umowy użyczenia użytkuje ten samochód a jego właścicielem jest osoba trzecia.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

To jak to jest, czy komornik może zająć samochód będący własnością dłużnika jeżeli samochód ten znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy użyczenia? Otóż co prawda zgodnie Art. 845 § 2 Kpc ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika ale w przypadku samochodu wiadomo (choćby po numerach rejestracyjnych), że jest ten samochód własnością dłużnika. Z uwagi na powyższe w mojej ocenie przyznanie tego przez użytkującego samochód nie jest niezbędne do tego aby komornik mógł samochód zająć. Innymi słowy – komornik może zająć samochód dłużnika będący we władaniu osoby trzeciej i umowa użyczenia nie uchroni dłużnika – właściciela pojazdu przed zajęciem i egzekucją z tegoż pojazdu.

A czy komornik może zająć i sprzedać samochód jeżeli dłużnikiem jest osoba która na podstawie umowy użyczenia użytkuje ten samochód? Zgodnie art. 845 § 2 Kpc zająć można ruchomości dłużnika będące we władaniu dłużnika ale nie wówczas, gdy z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. A jeżeli nawet doszłoby do zajęcia takiego samochodu osoby trzeciej, to może ona jako właściciel skutecznie wnieść do sądu o zwolnienie samochodu spod egzekucji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 czerwca, 2021

Komentarze do 'Umowa użyczenia samochodu a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy wystarczy że komornik zajmie rachunek bankowy dłużnika i wtedy nie musi zająć samochodu?

  Kinga

  15 Cze 21 o 22:21

 2. Jeżeli na rachunku bankowym są jakieś środki / wpływają środki których zajęcie prowadzi stopniowo do wyegzekwowania należności to praktycznie jest szansa, że wierzyciel i komornik nie będą dążyli do egzekucji z samochodu.

  admin

  15 Cze 21 o 22:29

 3. Aha ale to nie tak, że jeżeli jest zajęty rachunek albo pensja to już nie może komornik zająć samochodu?

  Kinga

  15 Cze 21 o 22:33

 4. Komornik na wniosek wierzyciela może zająć pojazd pomimo tego, że jest już prowadzona egzekucja z innych składników majątku dłużnika.

  admin

  15 Cze 21 o 22:50

Skomentuj