Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa użyczenia samochodu a komornik

13 komentarzy

Czy komornik może zająć i sprzedać samochód użyczony? Niektórych pytających interesuje, czy komornik może zająć samochód będący własnością dłużnika jeżeli samochód ten znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy użyczenia. Inni zaś pytają o to, czy komornik może zająć i sprzedać samochód jeżeli dłużnikiem jest osoba która która na podstawie umowy użyczenia użytkuje ten samochód a jego właścicielem jest osoba trzecia.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Przeczytaj też: Jak komornik sprawdza czy dłużnik posiada pojazd?

To jak to jest, czy komornik może zająć samochód będący własnością dłużnika jeżeli samochód ten znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy użyczenia? Otóż co prawda zgodnie Art. 845 § 2 Kpc ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika ale w przypadku samochodu wiadomo (choćby po numerach rejestracyjnych), że jest ten samochód własnością dłużnika. Z uwagi na powyższe w mojej ocenie przyznanie tego przez użytkującego samochód nie jest niezbędne do tego aby komornik mógł samochód zająć. Innymi słowy – komornik może zająć samochód dłużnika będący we władaniu osoby trzeciej i umowa użyczenia nie uchroni dłużnika – właściciela pojazdu przed zajęciem i egzekucją z tegoż pojazdu.

Przeczytaj też: Kupno samochodu zajętego przez komornika

A czy komornik może zająć i sprzedać samochód jeżeli dłużnikiem jest osoba która na podstawie umowy użyczenia użytkuje ten samochód? Zgodnie art. 845 § 2 Kpc zająć można ruchomości dłużnika będące we władaniu dłużnika ale nie wówczas, gdy z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. A jeżeli nawet doszłoby do zajęcia takiego samochodu osoby trzeciej, to może ona jako właściciel skutecznie wnieść do sądu powództwo o zwolnienie samochodu spod egzekucji.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód w leasingu?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 czerwca, 2021

Komentarze do 'Umowa użyczenia samochodu a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy wystarczy że komornik zajmie rachunek bankowy dłużnika i wtedy nie musi zająć samochodu?

  Kinga

  15 cze 21 o 22:21

 2. Jeżeli na rachunku bankowym są jakieś środki / wpływają środki których zajęcie prowadzi stopniowo do wyegzekwowania należności to praktycznie jest szansa, że wierzyciel i komornik nie będą dążyli do egzekucji z samochodu.

  admin

  15 cze 21 o 22:29

 3. Aha ale to nie tak, że jeżeli jest zajęty rachunek albo pensja to już nie może komornik zająć samochodu?

  Kinga

  15 cze 21 o 22:33

 4. Komornik na wniosek wierzyciela może zająć pojazd pomimo tego, że jest już prowadzona egzekucja z innych składników majątku dłużnika.

  admin

  15 cze 21 o 22:50

 5. W odniesieniu do innych niż samochód ruchomości też jest prosta sprawa w przypadku użyczenia. Ten który korzysta na podstawie umowy użyczenia nie musi przyznać, że jest to własność dłużnika żeby komornik to zajął. jest umowa użyczenia więc jasne że rzecz należy do dłużnika.

  dedu

  18 cze 21 o 19:16

 6. dedu jeśli rzecz jest szczegółowo opisana w umowie użyczenia to masz rację.

  hahar

  22 cze 21 o 20:11

 7. Wszystko pięknie pod warunkiem, że komornik zastanie go w domu, że otworzy mu drzwi 😉

  alibaba

  4 lip 21 o 19:33

 8. O to chodzi a nie wiem, czy do osoby trzeciej w takiej sytuacji komornik ma prawo wejść siłowo pod jej nieobecność? Z policjantem?

  kefirek

  28 sie 21 o 14:36

 9. Komornik może po prostu pisemnie wezwać taką osobę do udzielenia informacji pod rygorem ukarania jej grzywną.

  admin

  28 sie 21 o 18:18

 10. Komornik zajmuje wszystko co mu się podoba i później trzeba spieszyć się z powództwem przeciwegzekucyjnym o ile w ogóle właściciel dowie się o tym, że komornik samochód lub inną rzecz zajął. Kto go o tym poinformuje?

  placek

  27 paź 21 o 20:19

 11. Po zmianie przepisów komornik nie ma prawa zająć rzeczy gdy wie, że nie jest własnością dłużnika, tak jest np. w przypadku samochodu.

  admin

  27 paź 21 o 20:51

 12. Może zająć samochód nie widząc dokumentów ale po ich okazaniu przez dłużnika kiedy to z nich wynikać będzie, że są własnością kogoś innego, to musi anulować zajęcie chyba? Czy nie musi?

  Krzysiek

  1 lut 22 o 14:32

 13. W mojej ocenie powinien w takiej sytuacji zwolnić pojazd, z własnej woli.

  admin

  1 lut 22 o 16:10

Skomentuj