Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Czy komornik może zająć samochód w leasingu?

37 komentarzy

Pytanie: Kolejną sprawą jest auto w leasingu które parkuje na osiedlu, z którego incydentalnie korzystam. Jest ono aktualnie w leasingu , leasingobiorcą jest firma mojego ojca, czy komornik może je zając? Czy może żądać jego otworzenia ? Zaznaczam że ojciec mieszka na tym samym osiedlu 100 metrów ode mnie. Czy komornik musi mnie ” złapać” na tym że poruszam się tym samochodem czy też udowodnienie że z niego korzystam odbywa się w inny sposób? Sądzę że wierzyciel mógł zrobić zdjęcie gdy się nim poruszam i przekazać komornikowi. Czy komornik może zażądać ode mnie podania adresu zamieszkania mojego ojca i czy muszę mu to w takiej sytuacji udostępnić?

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód firmowy?

Odpowiedź: Kiedyś łatwiej było komornikowi zająć samochód w leasingu i nawet zlicytować, niż obecnie. Po ostatniej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie auta i innych przedmiotów w leasingu zdarza się chyba marginalnie rzadko. Obecnie co prawda wciąż można zająć ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika (no, trudno żeby nie było można…) ale zgodnie z art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają zajęciu ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

Przeczytaj też: Zajęcie komornicze samochodu służbowego

Zajmując pojazd komornik zażąda wglądu do dokumentów (a jak nie zażąda, to Pan mu je z własnej woli przedstawi) i wówczas stanie się jasne, że samochód nie jest Pana własnością. Jeżeli mimo tego doszłoby do zajęcia pojazdu w leasingu to właściciel leasingu może po pierwsze, wnieść do sądu skargę na czynności komornika a jeżeli ta jakimś cudem zostałaby przez sąd oddalona, to właściciel leasingu może (po bezskutecznym wezwaniu do zwolnienia auta spod egzekucji) wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko wierzycielowi egzekwującemu domagając się od sądu nakazania zwolnienia pojazdu przez komornika.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód w kredycie?

Nie ma żadnego znaczenia to, że Pan porusza się tym samochodem, po to jest leasing. I nie ma znaczenia to, że firma leasingowa należy do Pana ojca. Komornik może jednak ten samochód przeszukać ba, może też przeszukać i Pana tzn. odzież na Panu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 stycznia, 2021

Komentarze do 'Czy komornik może zająć samochód w leasingu?'

Subscribe to comments with RSS

 1. A jeżeli samochód jest w kredycie spłacanym wciąż, to czy komornik może takie auto zając i sprzedać?

  Anonim

  16 sty 21 o 19:59

 2. Oj, przepraszam, nie zauważyłem tego komentarza – pytania. Tak, komornik może zająć i sprzedać pojazd w zakresie którego kredyt jest niespłacony co dłużnika nie zwalnia od dalszego spłacania kredytu chociaż samochodu już nie ma. 🙂

  admin

  24 maj 21 o 16:29

 3. No właśnie, to że kontrahent Twój jeździ porządnym drogim samochodem, nie musi oznaczać, że jest to jego samochód. Samochód może być własnością firmy leasingowej, bo leasing aut jest bardzo popularny wśród firm i użytkowanie samochodu wziętego w leasing jest bardziej opłacalne niż zakupienie samochody za własną gotówkę. W przypadku niewielkich firm leasing często jest też bardziej opłacalny niż kredyt.
  Samochód w leasingu nie jest więc własnością leasingobiorcy, podobnie może być z maszynami i urządzeniami które zobaczysz w jego firmie podczas rekonesansu.

  Endo

  1 cze 21 o 19:31

 4. PS A nieruchomość w której znajduje się jego siedziba, może być wynajmowana przez niego albo np. w kredycie hipotecznym. Towar zaś wzięty w komis czyli też nie jego własność a konta firmowe może zmieniać z praktycznie dowolną częstotliwością. Może zresztą jako firmowego konta używać konta osobistego na którym co miesiąc będzie miał środki ustawowo wolne od egzekucji komorniczej. Da się tak.
  Do czego zmierzam? Do tego, że jeśli kontrahent nie zapłacić Ci w takim, jak zasygnalizowany wyżej stanie rzeczy, to komornik może nie wyegzekwować od niego twojej należności. Sprawdzenie więc wiarygodności nowego partnera biznesowego winno się odbyć ze starannością i bardzo wnikliwie.

  Endo

  1 cze 21 o 19:34

 5. Dłużnik z komornikiem nie otrzyma samochodu w leasing tak że z góry bez obaw.

  Elżbieta

  17 cze 21 o 20:10

 6. Zgoda ale może wziął samochód w leasing zanim dopadł go komornik. I zajęcie leasingu mu nie grozi, o to chodzi.

  admin

  17 cze 21 o 20:36

 7. Samochód będący własnością dłużnika też jest dosyć bezpieczny ja nie wiem jak komornicy te samochody wyceniają, że i na drugiej licytacji nie ma chętnych a przecież cena wywoławcza wynosi wtedy połowę wartości oszacowania.

  Przemo

  27 cze 21 o 21:05

 8. Możesz zaskarżyć oszacowanie jak też we własnym zakresie rozgłosić licytację .

  admin

  27 cze 21 o 21:08

 9. Teraz to prawie każdy dłużnik w egzekucji okazuje się mieć samochód w leasingu nieco rzadziej w kredycie i egzekucja odpada.

  Jaro

  11 lip 21 o 16:46

 10. Leasing przynajmniej teoretycznie nie obniża zdolności kredytowej więc jest preferowany choćby z tego powodu. Nowe firmy zwykle decydują się na leasing mając niewypracowaną zdolność kredytową i chcąc prócz tego jakiś kredyt obrotowy uzyskać.

  Manix

  14 lip 21 o 06:05

 11. Nowa firma tak czy tak kredytu obrotowego nie otrzyma.

  admin

  14 lip 21 o 08:02

 12. Jeżeli już to na pewno nie w banku, może w jakieś firmie pożyczkowej ale tylko pod rzeczowe zabezpieczenie.

  Jacek

  18 lip 21 o 22:46

 13. Do Manix, otrzymać leasing to też nie jest tak łatwo, trzeba się wykazać dochodami, brakiem długów publicznoprawnych i brakiem zaległych kredytów w BIK.

  Ryszard

  30 lip 21 o 16:25

 14. Skarga na komorniczą czynność zajęcia w zupełności wystarczy w takiej sytuacji, akurat w przypadku samochodu nie ma wątpliwości co do tego kto jest właścicielem.

  Sebastian

  13 sie 21 o 05:47

 15. A jeżeli pomimo tego komornik leasing zajmie, firma leasingowanie nie wniesie skargi na komornika (bo zapomni) i powództwa przeciwegzekucyjnego nie wniesie, komornik sprzeda leasing, to co w takiej sytuacji: czy dłużnikowi się udało i dług ma spłacony dzięki temu, firma leasingowa nie ma roszczenia wobec niego?

  Stefan

  19 sie 21 o 06:43

 16. W takiej sytuacji firmie leasingowej przysługuje przeciwko dłużnikowi roszczenie o zapłatę za sprzedany leasing. Doszło bowiem do swoistego bezpodstawnego wzbogacenia się dłużnika.

  admin

  19 sie 21 o 17:55

 17. Jako to doszło do bezpodstawnego wzbogacenia się dłużnika jeżeli pieniądze ze sprzedaży pojazdu zgarnął komornik i wierzyciel?

  Anonim

  20 sie 21 o 17:18

 18. Tak, że jego dług został spłacony nie przez niego, nie z jego środków, majątku.

  admin

  21 sie 21 o 06:21

 19. No jasna sprawa że taki prezent w postaci spłacenia czyjegoś dlugu w taki sposób jest do zwrotu tylko że pewnie nie będzie z czego ściągnąć jeżeli aż doszło do licytacji ruchomości.

  vapo

  24 sie 21 o 05:13

 20. Obecnie zlicytowanie a nawet samo zajęcie przez komornika samochodu w leasingu jest praktycznie niemożliwe. EW przeciwieństwie do tego co było kiedyś, komornik ma obowiązek nie zajmować takiego samochodu gdy ujawni, ż eto leasing a ujawni spojrzawszy w dowód rejestracyjny.

  Marek

  1 wrz 21 o 14:22

 21. Jeżeli dłużnika nie będzie w mieszkaniu a samochód stoi na jego posesji, to nie będzie wiedział że jest to samochód w leasingu i może zająć to znaczy się okleić.

  Maćko

  12 wrz 21 o 11:33

 22. Co nie jest przeszkodą aby firma leasingowa doprowadziła do zwolnienia jej samochodu zajętego w takiej sytuacji. Odpowiadam na powyższy komentarz.

  kawosz

  12 wrz 21 o 20:19

 23. Mam pytanie innego rodzaju, czy leasing może być tylko z banku? Mam komornika i w banku leasingu nie otrzymam ale mam nieruchomość na której mogę dać zabezpieczenie, czy znacie jaką niebankową firmę leasingową?

  boa

  21 wrz 21 o 11:53

 24. Tak, istnieją pozabankowe firmy oferujące leasing. Proszę wpisać w Google “leasing pozabankowy”, “leasing z komornikiem” itp. Nie wskazuję konkretnej firmy ponieważ nie znam ich wiarygodności.

  admin

  21 wrz 21 o 12:53

 25. Wydaje się, że jednak do tej pory nie wszyscy wiedzą o miesięcznym terminie zawitym do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego; przepis art. 841 §3 został wprowadzony do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 02 lipca 2004 roku a wszedł w życie dopiero z dniem 05 lutego 2005 r. Już kilkakrotnie doprowadziłem do spieniężenia środków trwałych które dłużnik wziął w leasing i nie były jego własnością, lecz banku. Bank nie wystąpił na czas z powództwem przeciwegzekucyjnym. Wcześniej przepisy w ogóle nie precyzowały żadnego terminu na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

  Czereśniak

  24 wrz 21 o 14:16

 26. Po zmianie przepisu o czym mowa w tytułowej poradzie, komornik nie zajmie już leasingu jeżeli z dokumentów wynika, że to leasing.

  admin

  24 wrz 21 o 14:33

 27. Tak jest, na takie zajęcie przysługuje właścicielowi zarówno skarga na czynności komornika jak i powództwo o zwolnienie. Jedna nie wyklucza drugiej.

  Sobek

  27 wrz 21 o 14:33

 28. Leasing nie tylko samochodu ale i maszyn uratował przed bankructwem niejedną firmę. Jeżeli samochód jest w kredycie nawet gdy bank jest współwłaścicielem w ramach zabezpieczenia, to jest ten problem, że bank jako współwłaściciel często godzi się na sprzedaż komorniczą całego samochodu.

  Rebus

  29 wrz 21 o 06:12

 29. A zatem: jeśli komornik przeczyta w dowodzie rejestracyjnym, że właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, to i tak może zająć taki samochód dłużnikowi?

  Artur

  18 lis 21 o 12:58

 30. Nie powinien w takiej sytuacji zająć – proszę zapoznać się z tekstem porady, z przepisem tam wskazanym.

  admin

  18 lis 21 o 16:25

 31. Do zajęcia leasingu przez komornika dochodzi dość często a Ty dłużniku w takim przypadku najlepiej sam nie tylko poinformuj o tym leasingodawcę bezzwłocznie ale też upewnij się, że wiedzą o tym iż mają tylko miesiąc na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeżeli wniosą powództwo po tym terminie to sąd je odrzuci z urzędu. Niektórzy w bankach (firmach leasingowych) wciąż nie wiedzą o tym terminie zawitym, bo kiedyś nie było tego ograniczenia w czasie. Gdyby jednak spóźnili się i komornik zlicytowałby leasing w wyniku czego Twój wierzyciel zostałby spłacony, to nie myśl sobie że już nie będziesz miał długu. Wówczas bowiem będziesz dłużnikiem leasingodawcy, bo zauważ, że doszło do swoistego bezpodstawnego wzbogacenia się Ciebie kosztem leasingodawcy – Twój dług został spłacony kosztem leasingodawcy.

  rapacz

  10 gru 21 o 14:12

 32. Komornicy z jajami dalej zajmują leasingi, co im tam, najwyżej zwalniają po skardze albo na wniosek wierzyciela wezwanego do zwolnienia przez właściciela.

  Solid

  25 gru 21 o 18:44

 33. Nie jestem pewien czy zajęcie przez komornika ruchomości, w tym leasingu osoby trzeciej nie jest aby przestępstwem urzędniczym z art. 231 KK – przekroczenie uprawnień gdy to komornik wie, że jest to przedmiot osoby trzeciej a w przypadku samochodu na pewno wie.

  sumo

  25 gru 21 o 20:43

 34. Hm, możliwość wniesienia skargi na czynności komornika i powództwa przeciwegzekucyjnego chyba wyklucza tym samym postępowanie karne, ale nie jestem pewny.

  Redu

  27 gru 21 o 18:39

 35. Teoretycznie nie wyklucza, moim zdaniem. Podobnie jak nie wyklucza skazania za wyłudzenie pieniędzy chociaż pokrzywdzony może dochodzić zapłaty w postępowaniu cywilnym.

  admin

  27 gru 21 o 21:02

 36. Po wiadomej zmianie w przepisach znaczy w brzmieniu art. 845 § 2 kpc komornicy już nie zajmują leasingów. Mamy rocznie ponad 100 spraw egzekucyjnych przeciwko firmom i nie było takiego przypadku.

  Wiśniowiecki

  23 mar 22 o 18:30

 37. Jeżeli w momencie wykupu auta egzekucja się już toczy, to komornik zapewne już wcześniej sprawdził w CEPiK, że dłużnik nie jest właścicielem samochodu i ponownego zapytania do CEPiK raczej już nie wyśle. Zatem gdy auto dłużnik z leasingu wykupi, to komornik się o tym prawdopodobnie nie dowie.

  admin

  28 lip 22 o 19:55

Skomentuj