Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik może zająć samochód w leasingu?

1 komentarz

Pytanie: Kolejną sprawą jest auto w leasingu które parkuje na osiedlu, z którego incydentalnie korzystam. Jest ono aktualnie w leasingu , leasingobiorcą jest firma mojego ojca, czy komornik może je zając? Czy może żądać jego otworzenia ? Zaznaczam że ojciec mieszka na tym samym osiedlu 100 metrów ode mnie. Czy komornik musi mnie ” złapać” na tym że poruszam się tym samochodem czy też udowodnienie że z niego korzystam odbywa się w inny sposób? Sądzę że wierzyciel mógł zrobić zdjęcie gdy się nim poruszam i przekazać komornikowi. Czy komornik może zażądać ode mnie podania adresu zamieszkania mojego ojca i czy muszę mu to w takiej sytuacji udostępnić?

Odpowiedź: Kiedyś łatwiej było komornikowi zająć samochód w leasingu i nawet zlicytować, niż obecnie. Po ostatniej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie auta i innych przedmiotów w leasingu zdarza się chyba marginalnie rzadko. Obecnie co prawda wciąż można zająć ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika (no, trudno żeby nie było można…) ale zgodnie z art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają zajęciu ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Zajmując pojazd komornik zażąda wglądu do dokumentów (a jak nie zażąda, to pan mu je z własnej woli przedstawi) i wówczas stanie się jasne, że samochód nie jest Pana własnością. Jeżeli mimo tego doszłoby do zajęcia pojazdu w leasingu to właściciel leasingu może po pierwsze, wnieść do sądu skargę na czynności komornika a jeżeli ta jakimś cudem zostałaby przez sąd oddalona, to właściciel leasingu może (po bezskutecznym wezwaniu do zwolnienia auta spod egzekucji) wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko wierzycielowi egzekwującemu domagając się od sądu nakazania zwolnienia pojazdu przez komornika.

Nie ma żadnego znaczenia to, że Pan porusza się tym samochodem, po to jest leasing. I nie ma znaczenia to, że firma leasingowa należy do Pana ojca. Komornik może jednak ten samochód przeszukać ba, może też przeszukać i Pana tzn. odzież na Panu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 stycznia, 2021

1 komentarz do 'Czy komornik może zająć samochód w leasingu?'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli samochód jest w kredycie spłacanym wciąż, to czy komornik może takie auto zając i sprzedać?

    Anonim

    16 Sty 21 o 19:59

Skomentuj