Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela – koszty

Jeden komentarz

Pytanie: Ostrzega Pan przed umorzeniem egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela z powodu kosztów które musi wówczas on ponieść: https://pamietnikwindykatora.pl/umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-na-wniosek-wierzyciela-koszty/ Mnie chodzi o to, czy wierzyciel alimentacyjny też ponosi tego rodzaju koszt i jak tak, to w jakiej wysokości i czy w ogóle egzekucja alimentów może zostać umorzona na wniosek wierzyciela a nie tylko z urzędu przez komornika?

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika

Odpowiedź: Wierzyciel egzekwujący ma prawo do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji czyli zaprzestania prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika i takie prawo ma też wierzyciel alimentacyjny (lub osoba reprezentująca go w postępowaniu egzekucyjnym). I także w przypadku egzekucji alimentów, gdy wierzyciel wniesie o umorzenie egzekucji, to komornik na podstawie art. 29 pkt 1 Ustawy o kosztach komorniczych obciąży go opłatą stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Ta opłata stosunkowa dotyczy świadczeń już wymagalnych czyli alimentów zaległych a nie należności przyszłych czyli tych które jeszcze nie są wymagalne.

Przeczytaj też: Kiedy komornik przestaje ściągać alimenty?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 czerwca, 2022

1 komentarz do 'Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela – koszty'

Subscribe to comments with RSS

  1. Poczekac na wyegzekwowanie przez komornika zaległych alimentow albo na wpłacenie ich przez dłużnika i wtedy umorzyć, zakładam, że w porozumieniu z dłużnikiem.

    Karolina

    2 lip 22 o 20:52

Skomentuj