Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór

3 komentarze

Z uwagi na częste zapytania Czytelników o wzór pisma – wezwania do zwrotu zadatku, poniżej zamieszczam dwa rodzaje takich wezwań. Pierwsze pismo to wezwanie do zwrotu zadatku w podwójnej jego wysokości z uwagi na niewywiązanie się przez drugą stronę z umowy:

Przeczytaj też: Maksymalna wysokość zadatku

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WEZWANIE DO ZWROTU DWUKROTNOŚCI ZADATKU

W związku z niewykonaniem przez Pana umowy … pomimo upłynięcia wyznaczonego w tejże umowie terminu, niniejszym odstępuję od tej umowy i na podstawie art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego wzywam Pana do zwrotu dwukrotności wręczonego Panu zadatku to jest kwoty … w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Pana niniejszego wezwania. Zapłaty należy dokonać na mój rachunek bankowy: ….

W przypadku nieodnotowania wpływu wyżej wymienionej kwoty na mój rachunek bankowy w wyżej określonym terminie, skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.

                                                                                                                       Podpis:

A teraz – poniżej wzór wezwania do zwrotu zadatku wskutek rozwiązania (a nie niewykonania!) umowy; w tym przypadku należy się zwrot zadatku a nie jego podwójnej wysokości:

WEZWANIE DO ZWROTU ZADATKU

W związku z rozwiązaniem umowy …, niniejszym na podstawie art. 394 § 3 Kodeksu cywilnego wzywam Pana do zwrotu wręczonego Panu zadatku w kwocie … w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Pana niniejszego wezwania. Zapłaty należy dokonać na mój rachunek bankowy: ….

W przypadku nieodnotowania wpływu wyżej wymienionej kwoty na mój rachunek bankowy w wyżej określonym terminie, skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.

                                                                                                                        Podpis:

Wezwanie należy wysłać pocztą poleconą.

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 czerwca, 2022

kategoria windykacja

Komentarze do 'Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór'

Subscribe to comments with RSS

 1. Witam, czy aby żądać zwrotu zadatku to najpierw trzeba wezwać do wykonania umowy wyznaczając kolejny termin bo ten z umowy nie został dotrzymany?

  Roza

  23 Cze 22 o 09:12

 2. Witam, zgodnie Art. 394 § 1 KC wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne. Nie wykonał umowy do upływu terminu wyznaczonego w umowie – można odstąpić od umowy i żądać dwukrotności zadatku wpłaconego.

  admin

  23 Cze 22 o 12:46

 3. Aha dziękuje, pomyliło mi się chyba z zaliczką a zadatek to inna rzecz.

  Roza

  24 Cze 22 o 08:09

Skomentuj