Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Uczestnicy postępowania egzekucyjnego

4 komentarze

Pytanie: Mam takie może dziwne pytanie ale chciałbym czytać przepisy z pełnym zrozumieniem i stąd to pytanie a mianowicie, kto to jest uczestnik postępowania egzekucyjnego? Czy tylko wierzyciel i dłużnik? Myślę, że nie tylko bo gdyby tak było, to pisano by “strona postępowania” a nie “uczestnicy postępowania”?

Przeczytaj też: Komornik a dane osobowe osoby trzeciej

Odpowiedź: Zgadza się, to znaczy uczestnikami postępowania egzekucyjnego są nie tylko strony (czyli wierzyciel i dłużnik). Uczestnikami postępowania, jak sama nazwa wskazuje, są osoby uczestniczące w postępowaniu, w tym takie które nie są zainteresowane efektem tegoż postępowania egzekucyjnego. Jest to na przykład osoba której powierzono dozór nad zajętymi np. ruchomościami dłużnika, jest to też dłużnik zajętej wierzytelności czyli trzeciodłużnik, jest to licytant, jest to też osoba trzecia której rzecz została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (i domaga się zwolnienia tej rzeczy z egzekucji).

Przeczytaj też: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik

A w egzekucji z nieruchomości, zgodnie z art. 922 Kodeksu postępowania cywilnego uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste.

Przeczytaj też: Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Tak to jest z tymi uczestnikami postępowania egzekucyjnego zarówno sądowego jak i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Uczestnicy postępowania egzekucyjnego'

Subscribe to comments with RSS

 1. A wierzyciel hipoteczny który nie wnioskował o wszczęcie egzekucji tylko inny wierzyciel, to jest uczestnik czy strona?

  Jusia

  23 kwi 21 o 15:53

 2. Staje się stroną gdy zostanie wszczęta egzekucja z nieruchomości z wniosku tego innego wierzyciela.

  admin

  23 kwi 21 o 16:08

 3. A trzeciodłużnik czyli dłużnik zAjętej wierzytelności jak na przykład bank, jest uczestnikiem postępowania?

  Daren

  31 sie 21 o 13:58

 4. Tak, jest jak najbardziej – uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym jako dłużnik zajętej wierzytelności.

  admin

  31 sie 21 o 15:37

Skomentuj