Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki od obowiązku naprawienia szkody w wyroku karnym

2 komentarze

Pytanie: Zostałem oszukany przez internet na 14 000 zł. Policja wykryła sprawcę i złapała, jest już akt oskarżenia. Oszust nie oddaje mi pieniędzy a policjant z jego miejscowości powiedział, że szasta pieniędzmi, szpanuje. Na sprawie sądowej karnej mam zamiar złożyć wniosek o zasądzenie od niego obowiązku naprawienia szkody ale jak się dowiedziałem, to coś takiego zasądzane jest bez odsetek, czy to prawda? Nie widzę powodu dla którego miałbym mu darować odsetki ustawowe i w przepisach nie natrafiłem na zakaz zasądzania odsetek od obowiązku naprawienia szkody w karnym wyroku.

Odpowiedź: Tak, przepisy co prawda faktycznie nie zabraniają zasądzania odsetek od obowiązku naprawienia szkody w wyroku karnym ale w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r. sygn. akt V KK 76/14 uznając, że “środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, nałożony na podstawie art. 46 § 1 k.k., jest ograniczony jedynie do rozmiaru rzeczywistej szkody bezpośrednio spowodowanej przestępstwem i nie obejmuje odsetek stanowiących element szkody wynikły z następstw czynu sprawcy”.

Samych odsetek od obowiązku naprawienia szkody zasądzonego w wyroku karnym może Pan żądać w osobnym postępowaniu cywilnym. I taka uwaga do tego: proszę nie wszczynać postępowania cywilnego o zwrot wyłudzonych pieniędzy przed wydaniem wyroku karnego gdyż jeśli to Pan zrobi, to wydział karny sądu nie zasądzi obowiązku naprawienia szkody: https://pamietnikwindykatora.pl/oszustwo-obowiazek-naprawienia-szkody-w-wyroku-karnym/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Odsetki od obowiązku naprawienia szkody w wyroku karnym'

Subscribe to comments with RSS

  1. Szkoda czasu i pieniędzy na opłatę od pozwu o te odsetki jak również zaliczek dla komornika. Taki oszust na pewno nie ma na siebie żadnego majątku, żadnych legalnych dochodów i komornik nic od niego nie wyegzekwuje.

    Marian

    1 Maj 21 o 17:11

  2. To zwykle prawda. W ogóle egzekucje komornicze w większości przypadków są bezskuteczne a już przeciwko takim oszustom prawie zawsze.

    admin

    1 Maj 21 o 17:23

Skomentuj